Zaļā gaisma desmit projektiem!
10.12.2009


   Ir noslēdzies projektu konkurss “Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem”, kura mērķis ir veicināt nodarbinātību un uzņēmējdarbību, īstenojot projektus, kas vērsti uz pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanu vietējiem iedzīvotājiem bijušā Krāslavas rajona teritorijā, kā arī iedzīvotāju vispārējās labklājības celšanu un iespējami labāku, ilgtspējīgāku dabas un kultūras resursu izmantošanu.
   Kopumā tika iesniegti vienpadsmit projektu iesniegumi no Dagdas un Krāslavas novadiem, no kuriem vienu projektu iesniedza pašvaldība, bet desmit projektus iesniedza biedrības.  Projektu idejas bija visdažādākās no sadzīves apstākļu uzlabošana līdz  fotokluba izveidošanai.
   Komisija atzina par atbilstošiem stratēģijai desmit projektus. Atbilstoši piešķirtajam punktu skaitam ir izveidots projektu iesniegumu saraksts. 2.1. Projektu saraksts.doc
   Projektus šobrīd vērtē Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales lauksaimniecības pārvalde. 
   Pieejamais ELFLA finansējums šai rīcībai bija 53 293,43 lati, bet pieprasītais 121 039.96 lati.
   Pateicamies visiem projektu iesniedzējiem, kas iesniedza projektu iesniegumus un pretendē uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu!
      Atpakaļ