122139

Jauns aprīkojums kultūras pasākumiem Krāslavas novadā
20.12.2010


Šī gada 31.decembrī noslēgsies Krāslavas novada domes īstenotais Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētais projekts Nr.09 – 03 – LL22 – L413201 – 000009 „Aprīkojuma iegāde kultūras pasākumu organizēšanas uzlabošanai Krāslavas novadā”.

Projekta īstenošanas rezultātā ir iegādāts jauns skaņu aparatūras komplekts, ko varēs izmantot pasākumos, kas notiek Krāslavas kultūras namā, pilsētas estrādē, centrālajā laukumā, kā arī lielākajos pasākumos Krāslavas novada lauku teritorijā. Ir uzlabots masu pasākumu vizuālais noformējums, iegādājoties tentu Krāslavas pilsētas estrādei, savukārt Krāslavas novada iedzīvotāju pulcēšanās vietu sanitāro prasību nodrošināšanai ir nopirktas 5 pārvietojamās tualetes un 2 izlietnes.

Uzlabojot kultūras pasākumu rīkošanas kvalitāti Krāslavas novadā, tiks sekmēta tālāka vietējo, reģionālo un starptautisko kultūras pasākumu organizēšana Krāslavas novadā, tādējādi saglabājot novada tradicionālās vērtības, vēsturiskās tradīcijas un kultūrvidi.

Projekta kopējais budžets ir 15 286,65 Ls, attiecināmās izmaksas ir 12758,56 Ls, tai skaitā ELFLA finansējums 9568.92 Ls (75%), Krāslavas novada domes līdzfinansējums 3189,64 Ls (25%) un PVN apmaksa.
      Atpakaļ