Piena ražošanas konkurētspējas paaugstināšana
26.02.2014


 

2014.gada janvārī tika pabeigta projekta Nr.13-03-LL22-L41100-000010 „Piena ražošanas konkurētspējas paaugstināšana Krāslavas novadā Robežnieku pagasta „Ērglēnos”” īstenošana.

Projekta mērķis - uzlabot lopbarības bāzi zemnieku saimniecībā „Ērglēni”, nodrošinot rupjās barības visaugstāko kvalitāti un ganību sakopšanu, atbilstoši labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem, papildinot lauksaimniecības tehnikas parku  ar jaunu pļaujmašīnu. Projekta īstenošanas rezultātā saimniecības tehnikas parks tika papildināts ar KUHN GMD Select pļaujmašīnu.

Projektu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), attiecināmās izmaksas (bez PVN) 5 478,06 eiro, t.sk. 45% ELFLA finansējums 2465,13 eiro apmērā un 55% projekta īstenotāja finansējums 3012,93 eiro apmērā, kā arī neattiecināmie izdevumi (PVN)  1150,39 eiro.

Projekta konsultants            

Vera   Bīriņa      Atpakaļ