Piešķir papildu publisko finansējumu vietējās rīcības grupām
15.01.2014


Otrdien, 14. janvārī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībā vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai. Grozījumi kārtībā paredz piešķirt vietējās rīcības grupām papildu publisko finansējumu 750 000 eiro apmērā vietējo projektu īstenošanai, kas saistīti ar konkurētspējas veicināšanu un ekonomisko izaugsmi vietējā teritorijā.

Lai sekmētu ekonomisko attīstību lauku reģionos un veicinātu iedzīvotāju palikšanu teritorijās, kas ir ārpus ekonomiski aktīvajām teritorijām, nepieciešams novirzīt papildu līdzekļus vietējām rīcības grupām. Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu, kas nav izmantots Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākumā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”, novirzīt uz pasākumu „Konkurētspējas veicināšana un lauku ekonomikas dažādošana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Kārtībā arī precizēts vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas termiņš, paredzot to līdz 2015. gada 31. decembrim.

Piešķirot papildu publisko finansējumu, vietējās rīcības grupas dos iespēju savas teritorijas iedzīvotājiem īstenot projektus, kuri atbilst vietējām attīstības stratēģijām un kuriem pēdējā iesniegumu pieņemšanas kārtā daļēji vai pilnībā pietrūka finansējuma. Turklāt vietējām rīcības grupām būs iespēja izsludināt jaunu projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu.

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2008. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 515 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai” pieejama MK mājas lapā:
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40310508&mode=mk&date=2014-01-14


Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

      Atpakaļ