2015

 

AICINĀM PIEDALĪTIES CENU APTAUJĀ PAR PĒTĪJUMA VEIKŠANU

Biedrība "Krāslavas rajona partnerība" izsludina cenu aptauju par pētījuma „Krāslavas rajona partnerības integrētās attīstības stratēģijas i...

Vairāk
 

LAUKIEM BŪT!

LLKC Krāslavas nodaļa aicina jauniešus iesaistīties VLT aktivitātē „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”....

Vairāk
 

Infodiena par uzņēmējdarbības uzsākšanas pamatprincipiem

Š.g. 13.maijā Preiļu NVO centra telpās (Kooperatīva ielā 6, Preiļos)....

Vairāk
 

Atvērtās dienas laukos!

"Lauku ceļotājs" arī šogad realizē akciju "ATVĒRTĀS DIENAS LAUKOS", kur aicina ikvienu piedalīties Latvijas lauku popularizēšanā u...

Vairāk
 

Pateicoties projektam, iegādāts sporta inventārs

Krāslavas novada iedzīvotājiem ir iespēja izmanto distanču slēpošanas inventāru, kā arī izbaudīt slēpošanas priekus uzlabotas kvalitātes trasē....

Vairāk
 

Projektu konkursi nevalstiskajām organizācijām

Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika" sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centru ir sagatavojis jaunākās ziņas Latgales reģiona nev...

Vairāk
 

Biedrība "Ašo kompānija" uzsāk projekta īstenošanu

Jauniešu biedrība “Ašo kompānija” uzsāk jauna projekta “Asūnes ciema centra infrastruktūras uzlabošana, izveidojot āra trenažieru laukumu” īstenošanu....

Vairāk
 

Rotaļu laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā

2015.gada februārī tika apstiprināts biedrības "Alksniena" iesniegtais projekta iesniegums "Krāslavas rajona partnerības" projektu...

Vairāk
 

Paredzēts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai

Valdība 10. martā atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību sabiedrības virzītas viet...

Vairāk
 

Aicinām uz Lauku kopienu parlamentu - "Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos"!

Parlamenta mērķis ir radīt veiksmīgus risinājumus un jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu pušu sadarbību vietējā, reģionālā, nacionālā, k...

Vairāk
 

Sociālās uzņēmējdarbības sākotnējais novērtējums

Lai gan Latvijā nav izveidots sociālās uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums, ir noteikti skaidri kritēriji, kas nosaka, ka NVO vai uzņēmums uzskatām...

Vairāk
 

Uzņēmējdarbības apmācību kurss

Zviedrijas vēstniecība Latvijā, Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga), TeliaSonera un CONNECT Latvija aicina piedalīties Uzņēmējdarbības ap...

Vairāk
 

Divkāršots finansējums LEADER aktivitātēm

     12. februārī Eiropas Komisija (EK) informēja Zemkopības ministriju par to, ka pieņemts lēmums par Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014...

Vairāk
 

Teterovu fonda projektu progamma "Nāc un dari , Tu vari!"

Vēl pēdējo gadu programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros Ināras un Borisa Teterovu fonds sniegs finansiālu atbalstu darbīgām bezpeļņas organizācijā...

Vairāk
 

JA-YE Latvija izsludina pieteikšanos Vislatvijas SMU Pavasara gadatirgum

Biznesa izglītības biedrība „Junior Achievement – Young Enterprise Latvija” aicina skolēnus, studentus un pedagogus uz Latvijas Skolēnu mācību uzņēmu...

Vairāk
 

Ar projekta “Tavu iespēju “ABC”” palīdzību veicināja pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latgalē

Lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latgalē, biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs” no 2013.gada oktobra līdz 2015.gada feb...

Vairāk
 

Izsludināts projektu konkurss „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklāto projektu konkursu „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai...

Vairāk
 

Tautas tērpu iegāde etnogrāfiskajam ansamblim „Aulejas sievas”

Projekta mērķis bija kultūras tradīciju saglabāšana un attīstīšana Aulejas pagastā, uzlabojot etnogrāfiskā ansambļa „Aulejas sievas” vizuālo tēlu....

Vairāk
 

Aulejā ierīkots uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Kopš 2013.gada Krāslavas novada Aulejas pagastā darbojas uzņēmējdarbības atbalsta centrs. ...

Vairāk
 

LATGALES REĢIONĀLĀ KONFERENCE

Uzaicinājums jauniešiem un pašvaldību lēmumu pieņēmējiem piedalīties strukurētā dialoga Latgales reģionālajā konferencē par jauniešu politiskās līdzda...

VairākArhīvs
2024 (9)2023 (28)2022 (43)2021 (51)2020 (36)2019 (37)2018 (42)2017 (41)2016 (53)2015 (47)2014 (29)2013 (37)2012 (56)2011 (68)2010 (37)2009 (13)