122499

Dagdā sakārtots auto stāvlaukums
20.09.2018


2018. gada augustā veiksmīgi tika izbūvēts auto stāvlaukums pie VSPC “Dagda” vietējās rīcības grupas “Krāslavas rajona partnerība” un Lauku atbalsta dienesta atbalstītā projekta Nr. 16-03-AL33-A019.2201-000007 “VSPC “Dagda” teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, izveidojot auto stāvlaukumu” ietvaros, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Auto stāvlaukuma teritorija izveidota ar mērķi uzlabot VSPC “Dagda” pakalpojumu pieejamību Dagda novada iedzīvotājiem. Būvdarbu kopējā platība sastāda 2532 m2: auto stāvlaukums un celiņi ar bruģakmeņu segumu. Izveidotais stāvlaukums tiks sadalīts pa zonām, kurās būs iespēja piebraukt un novietot automašīnu tuvāk ieejai cilvēkiem ar kustības traucējumiem (cilvēkiem ar invaliditāti), kā arī tiks paredzētas auto stāvvietas ģimenēm ar maziem bērniem. Projekta kopējās izmaksas 73 738,86 EUR, Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums 30 391,76 EUR, ELFLA publiskais finansējums – 43 347,10 EUR.

Informēja:

Projektu koordinators

Olga Gekiša

 
      Atpakaļ