122505

Dalība konferencē "LEADER RELOADED"
11.09.2018


No 2018.gada 26. līdz 28. septembrim biedrības "Krāslavas rajona partnerības" pārstāves, Zane Ločmele un Ināra Dzalbe, piedalīsies starptautiskā konferencē "LEADER RELOADED", kas notiks Evorā, Portugālē. Konferenci organizē European LEADER Association for Rural Development (ELARD), kuru 2018./2019. gadā prezidē Portugāle.

Strauji tuvojas 2021. gads, līdz ar ko arī sāksies jauns LEADER programmas periods. Konferencē tiks analizēti un apspriesti šādi jautājumi: 

Kāda ir Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) pašreizējā situācija un kādas turpmākās politikas un tendences ietekmēs mūs un kā, jo īpaši saistībā ar jaunajiem Komisijas likumdošanas priekšlikumiem un finanšu shēmām laikposmam pēc 2020.gada? 

Kādas ir multifondu - SVVA stiprās puses un kādu labumu gūst vietējā attīstība? 

Kā mēs varam nodrošināt, ka tā darbojas labi un vienkārši? 

Kā mēs varam vairāk un labāk sadarboties? 

Šajā ELARD organizētajā konferencē dalībniekiem būs iespēja iesaistīties diskusiju, analīzes darba un radošuma apvienojumā, tostarp veidot sadarbības iniciatīvas starp Eiropas Savienības lauku teritorijām.

 
      Atpakaļ