2016

 

Aicinājums uz 8. Latvijas Kopienu spēlēm

Biedrību, pašvaldību un uzņēmēju pārstāvji tiek aicināti piedalīties Latvijas Kopienu spēlēs, kas notiks 9. un 10. septembrī Līgatnē. ...

Vairāk
 

Abalsta pretendenti gatavi startēt projektu konkursā

17. augustā Aglonā un Dagdā, 19. augustā Krāslavā veiksmīgi aizvadīti semināri par LEADER atbalstu vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras o...

Vairāk
 

Semināri Aglonā, Dagdā un Krāslavā LEADER projektu iesniedzējiem

Uzzini, kā sagatavot projektu iesniegumu projektu konkursam 2.1 rīcībā “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošan...

Vairāk
 

Precizētas atbalsta saņemšanas iespējas sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas īstenošanas projektiem

Zemkopības ministrija veikusi grozījumus noteikumos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. — 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā...

Vairāk
 

Tiek meklētas jaunas sadarbības iespējas

29.jūlijā Krāslavas rajona partnerības pārstāves piedalījās seminārā "Daudzpusējā dialoga loma Latvijas un Moldovas attīstības sadarbības veicinā...

Vairāk
 

1. kārtas konkursa VRG rezultāti

Konkursam tika iesniegti 7 uzņēmējdarbību veicinoši projekti, kas atbilst vietējās attīstības stratēģijai un pasākuma nosacījumiem. Visu projektu iesn...

Vairāk
 

Latvijas un Moldovas sadarbībā tiek meklēti uz vajadzībām balstīti risinājumi lauku teritoriju attīstībai

Moldovas partneri stažēsies vietējās rīcības grupās, lai detalizēti iepazītos ar vietējo rīcības grupu administratīvo darbu un institucionālo ietvaru....

Vairāk
 

Projektu konkurss “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai"

Krāslavas rajona partnerība no 2016. gada 5. septembra līdz 2016. gada 5. oktobrim izsludina atklāta projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu...

Vairāk
 

Atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstībai

Jūlijā sāksies projektu iesniegšana atbalstam ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā...

Vairāk
 

Līdz 27. jūnijam turpinās atklāta projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 1. kārta

Projektu iesniegšana 1.1.rīcībā “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū u...

Vairāk
 

Izsludināta Latgales NVO projektu programma 2016

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š.g. 2.jūnijā izsludinājis "Latgales NVO projektu programmu 2016", kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās ...

Vairāk
 

Seminārs LEADER projektu iesniedzējiem par projektu konkursa veidlapas aizpildīšanu

Krāslavas rajona partnerība aicina apmeklēt semināru, kura laikā būs iespēja iepazīties ar projektu iesnieguma veidlapas (MK not. Nr.590 1.pielikuma) ...

Vairāk
 

LEADER projektu konkursa semināri aizvadīti veiksmīgi

Biedrība "Krāslavas rajona partnerība" noslēgusi semināru ciklu, kas bija paredzēts atklāta projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 1. kārt...

Vairāk
 

17. maijā Krāslavā notiks informatīvs seminārs LEADER projektu iesniedzējiem

Īsteno savu ideju, piedaloties projektu konkursā “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to rea...

Vairāk
 

Informatīvie semināri LEADER projektu iesniedzējiem

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” 2016. gada 11. un 17. maijā organizē seminārus LEADER projektu iesniedzējiem....

Vairāk
 

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu

1. kārtā pieejamais finansējums ir 230 000 EUR. Projektu konkurss attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības...

Vairāk
 

4.maijs - Brīvības svētki Krāslavā kopā ar Valsts prezidentu!

Valsts Neatkarības atjaunošanas dienā pasākumi Krāslavā sāksies jau no agra rīta, bet kulminācijā būs NBS militāro vienību un tehnikas parāde....

Vairāk
 

Iespēja izcelt un popularizēt savu produktu

Vietējiem uzņēmumiem ir iespēja pieteikties biroja "Latvijas Produkts" divu mēnešu apjomīgās mārketinga / reklāmas aktivitātēs, kas plānotas...

Vairāk
 

LEADER projekts – tava iespēja realizēt savas idejas un sasniegt mērķus

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” uzsāk daudznozaru attīstības stratēģijas ieviešanu Krāslavas, Dagdas un Aglonas novados LEADER pieejas īstenoša...

Vairāk
 

Krāslavas rajona partnerība aicina sākt īstenot savas idejas

Aicinām jau tagad iepazīties ar teritorijas stratēģiju un izdomāt projekta ideju, lai sagatavotos projektu konkursiem....

VairākArhīvs
2024 (7)2023 (28)2022 (43)2021 (51)2020 (36)2019 (37)2018 (42)2017 (41)2016 (53)2015 (47)2014 (29)2013 (37)2012 (56)2011 (68)2010 (37)2009 (13)