130411

Labiekārtota Laimes muzeja teritorija
07.11.2023


Krāslavas novada pašvaldība ir īstenojusi projektu Nr.22-03-AL33-A019.2201-000005 ”Laimes muzeja Indrā teritorijas labiekārtošana un vides pieejamības nodrošināšana”, kas tika apstiprināts biedrības “Krāslavas rajona partnerība” administrētajā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Leader pasākumā. 

 

2023.gada pavasarī – vasaras sākumā Laimes muzeja teritorijā tika demontēts novecojušais asfalts un bruģis, un izveidots jauns, vidē iederīgs bruģa segums, uzlabojot vizuālo tēlu un atpazīstamā tūrisma objekta vides pieejamību. Darbus veica SIA “Borg”.

 

Ievērojot muzeja koncepcijas autora Raimonda Vinduļa plašāku vīziju par apkārtnes pievilcības uzlabošanu ar vairākiem dizaina un infrastruktūras elementiem, kā arī SIA “Birojs T22” izstrādāto apliecinājuma karti, papildus izveidoti divi vides objekti - muzeja vizītkartes objekts “Tornis”, kā arī modernizēta trauku dauzīšanas vieta. Piesaistot Indras pagasta pārvaldes, Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi”, kā arī LPS Meža dienu finansējumu, teritorijā uzstādīti arī 3 vienota dizaina soliņi, 6 sēžambluķi, 3 norādes, kā arī veikta teritorijas apzaļumošana.

 

Ir patiess gandarījums par novada kopienām, kuru komandas mērķtiecīgi domā par savas vietas attīstību.

 

Lai daudz laimīgu apmeklētāju!

 

Foto: Ilona Kangizere un Ināra Dzalbe

 

Ināra Dzalbe

Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

 

 
      Atpakaļ