Biedrība "Krāslavas rajona partnerība" / Projekti
Biedrība "Krāslavas rajona partnerība"

Biedrības "Krāslavas rajona partnerība" teritorijā 

īstenoto LEADER pieejas 2007-2013 projektu 

DATU BĀZE

Projekta
numurs

Iesniedzēja
nosaukums

Projekta
nosaukums

Konkursa
kārta

Aktivitātes
kods

09-03-LL22-L413201-000010

BDR "Zelta takas"

Teritorijas Kalniešu pagasta centrā atpūtas vietas labiekārtošana

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 Foto-6

1

L4132.01

09-03-LL22-L413201-000009

PSV Krāslavas novada dome

Aprīkojuma iegāde kultūras pasākumu organizēšanas kvalitātes uzlabošanai Krāslavas novadā

Foto-1 Foto-2

1

L4132.01

09-03-LL22-L413201-000006

BDR "Ūdrīši"

Ūdrīšu pagasta iedzīvotāju sporta un brīvā laika pavadīšanas laukuma labiekārtošana

Foto-1 Foto-2 

1

L4132.01

09-03-LL22-L413201-000004

BDR "Foto klubs "Zibsnis""

Interešu izglītības un brīvā laika dažādošana, izveidojot un aprīkojot Foto klubu "Zibsnis"

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 Foto-6

1

L4132.01

09-03-LL22-L413201-000001

BDR "Ieraugs"

Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Andrupenes iedzīvotājiem

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4

1

L4132.01

09-03-LL22-L413201-000007

BDR Jauniešu biedrība "DAGNE"

Videi draudzīgs un drošs rotaļu laukums Dagdā

Foto-1 Foto-2

1

L4132.01

09-03-LL22-L413201-000011

BDR BIEDRĪBA "Krāslavas automoto sporta klubs"

Sporta kluba garāžas aprīkojuma iegāde tehniskās jaunrades norisēm

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4

1

L4132.01

09-03-LL22-L413201-000003

BDR Skaistas atbalsta centrs

Biedrības "Skaistas atbalsta centrs" tehniskās kapacitātes paaugstināšana

Foto-1  Foto-2 Foto-3 Foto-4 

1

L4132.01

09-03-LL22-L413101-000001

BDR Mežsaimnieku apvienība "KRĀSLAVA"

Trīs mežsaimniecības pārstāvniecības izveidošana trīs Krāslavas rajona novados

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

2

L4131.01

09-03-LL22-L413101-000002

BDR Skaistas atbalsta centrs

Sociālo pakalpojumu centra ierīkošana Skaistā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 Foto-6

2

L4131.01

09-03-LL22-L413101-000009

BDR "Foto klubs "Zibsnis""

Foto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Krāslavas novadā, izveidojot un aprīkojot foto studiju "Zibsnis”

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4

2

L4131.01

09-03-LL22-L413101-000004

BDR Dagdas invalīdu brālība "NEMA"

Vides pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti Dagdas novadā

Foto-1 Foto-2 Foto-3

2

L4131.01

09-03-LL22-L413101-000006

BDR "Aktīva atpūta Latgalē"

Veicināt nodarbinātību un pakalpojuma klāsta kvalitāti aktīvās atpūtas jomā, izveidojot laivu nomu Krāslavas novadā

Foto-1 Foto-2 Foto-3

2

L4131.01

09-03-LL22-L413101-000007

PSV Krāslavas novada dome

Jauna izglītības pakalpojuma izveide Krāslavas novadā profesionālās un mūžizglītības attīstībai kokapstrādes jomā

Foto-1 Foto-2 Foto-3

2

L4131.01

10-03-LL22-L413101-000004

BDR Ģimenes atbalsta centrs "ATVĒRTĪBA"

Daudzfunkcionālā ģimenes atbalsta centra Krāslavas novada iedzīvotājiem izveide

Foto-1 Foto-2

3

L4131.01

10-03-LL22-L413101-000007

BDR Latvijas Sarkanais Krusts

Jaunie sociālie pakalpojumi LSK Krāslavas komitejā - labvēlīga sasniedzamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem

Foto-1 Foto-2

3

L4131.01

10-03-LL22-L413101-000008

BDR Krāslavas rajona lauksaimnieku apvienība

Inovatīvs aprīkojums vietējo iedzīvotāju piemājas dārza produkcijas pārstrādei

Foto-1 Foto-2  

3

L4131.01

10-03-LL22-L413101-000002

BDR Jauniešu biedrība "DAGNE"

Inovatīva pakalpojuma radīšana satiksmes drošības apgūšanai bērniem

Foto-1 Foto-2

3

L4131.01

10-03-LL22-L413101-000006

BDR "Kruoslovys amatnīku broliste"

Amatu istaba - jauns multifunkcionāls amatniecības pakalpojums vietējiem iedzīvotājiem, amatniekiem un novada viesiem

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5

3

L4131.01

10-03-LL22-L413201-000002

PSV Krāslavas novada dome

Ģimenes dibināšanas tradīciju saglabāšana Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

4

L4132.01

10-03-LL22-L413201-000003

BDR Dagdas novadpētniecības biedrība "Patria"

Dagdas novada kultūrvēsturiskās attīstības liecību savākšana un paplidināmas mobilas ekspozīcijas izveidošana

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5

4

L4132.01

10-03-LL22-L413201-000001

BDR Indras jauniešu klubs "Stāvēt aizliegts"

Tehniskais aprīkojums un tērpi latviešu tradicionālo svētku svinēšanas tradīciju saglabāšanai

Foto-1 Foto-2  

4

L4132.01

10-03-LL22-L413201-000004

PSV Dagdas novada pašvaldība

Sakrālās kultūras objekta vienkāršotā rekonstrukcija un sakrālo tradīciju saglabāšana Dagdas pilsētā

Foto-1 Foto-2 

4

L4132.01

10-03-LL22-L413201-000010

PSV Krāslavas novada dome

Indras parka atjaunošana Krāslavas novada Indras parkā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

5

L4132.01

10-03-LL22-L413201-000005

BDR "Kruoslovys amatnīku broliste"

Adamovas dabas takas infrastruktūras sakārtošana un uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Krāslavas novadā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

5

L4132.01

10-03-LL22-L413201-000008

BDR "Mēs-Asūnei"

"Mīlestības taka" Asūnes ciema parkā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 

5

L4132.01

10-03-LL22-L413201-000006

PSV Dagdas novada pašvaldība

Meža ekspozīcijas izveide Ķepovas pagastā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 

5

L4132.01

11-03-LL22-L413201-000001

PSV Dagdas novada pašvaldība

Pašdarbības veicināšana Konstantinovas pagastā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

6

L4132.01

11-03-LL22-L413201-000009

BDR "Krāslavas novada pensionāru biedrība"

Krāslavas novada iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, tehniskās kapicitātes paaugstināšana lauku kultūras jomā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

6

L4132.01

11-03-LL22-L413201-000010

BDR Krāslavas rajona lauksaimnieku apvienība

Zem viena jumta

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5

6

L4132.01

11-03-LL22-L413201-000006

PSV Aglonas novada dome

Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde Šķeltovas saieta namam

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 

6

L4132.01

11-03-LL22-L413201-000004

BDR "Dabas un tradicionālās kultūras atbalsta biedrība "Austrumu robeža""

Brīvā laika dažādošana, izveidojot namu "Meža veltes"

Foto-1  Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5

6

L4132.01

11-03-LL22-L413201-000007

BDR Jauniešu biedrība "DAGNE"

Bērnu un jauniešu dzīves vides uzlabošana - pozitīvās sabiedrības garants

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-5 Foto-5 

6

L4132.01

11-03-LL22-L413201-000003

BDR Jauniešu biedrība "Ašo kompānija"

Aprīkojuma iegāde ziemas sporta veidu attīstībai vietējiem iedzīvotājiem

Foto-1 Foto-2 Foto-3  Foto-4

6

L4132.01

11-03-LL22-L413201-000005

PSV Krāslavas novada dome

Kombuļu pussaliņa - sev un citiem

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4

6

L4132.01

11-03-LL22-L413201-000008

BDR Jauniešu apvienība "Dzelzsgriezējs"

Aprīkojuma iegāde ar kultūru un mūziku saistītu aktivitāšu dažādošanai Krāslavas novada jauniešiem

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 

6

L4132.01

11-03-LL22-L413201-000002

BDR "Zelta takas"

Sporta trenažieru un inventāra iegāde aktīvai atpūtai sporta zālē

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

6

L4132.01

11-03-LL22-L413101-000005

PSV Dagdas novada pašvaldība

Kultūras pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Dagdas pilsētā

Foto-1 Foto-2 

7

L4131.01

11-03-LL22-L413101-000006

PSV Dagdas novada pašvaldība

Kapličas izveidošana Dagdas novada Andrupenes ciemā

Foto-1 Foto-2 

7

L4131.01

11-03-LL22-L413101-000002

PSV Krāslavas novada dome

Kultūras pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Krāslavas pilsētā

 Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5

7

L4131.01

11-03-LL22-L413101-000004

PSV Aglonas novada dome

Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

7

L4131.01

11-03-LL22-L413101-000007

BDR "Aktīva atpūta Latgalē"

Aktīvās atpūtas nodrošināšana un popularizēšana Krāslavas novadā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

7

L4131.01

11-03-LL22-L413101-000008

BDR Krāslavas katoļu draudzes Caritas grupa

Trūcīgo iedzīvotāju labklājības veicināšana

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4  Foto-5

7

L4131.01

12-03-LL22-L413201-000004

PSV Krāslavas novada dome

Dabas objekta labiekārtošana Aulejas ezera krastā Krāslavas novada Aulejas pagastā

Foto-1

8

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000002

PSV Krāslavas novada dome

Indras estrādes atjaunošana Krāslavas novada Indras pagastā

Foto-1 Foto-3 Foto-2

8

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000007

PSV Krāslavas novada dome

Jauna dabas un kultūras objekta izveidošana Krāslavas novada Robežnieku pagastā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 

8

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000003

PSV Dagdas novada pašvaldība

Ūdens iemītnieku mulāžu izveide Jaundomes muižā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 

8

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000005

PSV Dagdas novada pašvaldība

Meža tematikai veltītas izstāžu zāles pilnveidošana Ķepovas pagastā

 Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4

8

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000001

PSV Aglonas novada dome

Teritorijas labiekārtošana ar estrādes ierīkošanu Aglonas novada Grāveru pagastā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 

8

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000018

BDR Biedrība "ESI AR MUMS"

Dienvidlatgales kultūrvēstures mantojuma saglabāšana un folkloras tradīciju kopšana Izvaltas pagastā

Foto-1 Foto-2 

9

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000013

BDR Dagdas novadpētniecības biedrība "Patria"

Dagdas novadpētniecības biedrības "Patria" Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju saglabāšanas iespēju pilnveide un izveidotās ekspozīciju zāles infrastruktūras uzlabošana

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 

9

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000011

PSV Dagdas novada pašvaldība

Latviešu tautas tērpu iegāde kultūras mantojuma saglabāšanai Dagdas novadā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 

9

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000017

PSV Krāslavas novada dome

Indras luterāņu baznīcas jumta renovācija Krāslavas novada Indras pagastā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

9

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000015

PSV Krāslavas novada dome

Krāslavas muzeja fasāžu renovācija Krāslavas pils kompleksā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4

9

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000010

PSV Krāslavas novada dome

Latgales novada tautas tērpu iegāde kultūras pasākumu organizēšanai Krāslavas novadā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4

9

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000016

BDR "CERĪBAS GAISMA"

Šķeltovas Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīcas renovācija

Foto-1 

9

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000014

BDR "Aulejas nākotnei"

Tautas tērpu iegāde etnogrāfiskajam ansamblim "Aulejas sievas"

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

9

L4132.01

12-03-LL22-L413101-000002

PSV Krāslavas novada dome

Uzņēmējdarbības atbalsta centra ierīkošana Aulejas pagastā

10

L4131.01

12-03-LL22-L413101-000005

PSV Krāslavas novada dome

Jaunas sociālās mājas izveidošana Krāslavas novada Indras pagasta iedzīvotājiem

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 

10

L4131.01

12-03-LL22-L413101-000003

PSV Dagdas novada pašvaldība

Sabiedriskās dušas pakalpojumu izveidošana Dagdas pilsētā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

10

L4131.01

12-03-LL22-L413101-000006

PSV Dagdas novada pašvaldība

Atbalsta vietas izveide krīzes situācijā nonākušiem Dagdas novada bērniem un jauniešiem

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 

10

L4131.01

12-03-LL22-L413101-000001

BDR "LAIMIS SPUORNI"

Bērnu pieskatīšanas pakalpojuma izveide Šķaunes pagastā Dagdas novadā

Foto-1 Foto-2 Foto-3   

10

L4131.01

BDR "Alksniena"

Iedzīvotāju atbalsta centra izveide Šķeltovas pagasta Aglonas novadā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5

10

L4131.01

12-03-LL22-L413201-000020

Aivars Vagalis

Atpūtas vietas ierīkošana Kropišku sādžā Lejas ezera krastā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 

11

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000026

BDR "ATTĪSTĪBAI"

Brīvā laika pavadīšanas istabas izveide Izvaltā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 

11

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000021

BDR "Ilzes Krasti"

Rotaļu laukuma atjaunošana Kastuļinas pagasta Aglonas novadā

Foto-1 Foto-2   Foto-3

11

L4132.01

12-03-LL22-L413201-000023

PSV Krāslavas novada dome

Iedzīvotāju pulcēšanās un brīvā laika pavadīšanas vietas renovācija Krāslavas novada Izvaltas pagastā

Foto-1 Foto-2 

11

L4132.01

13-03-LL22-L41100-000003

ZS Ūdrīšu pagasta zemnieku saimniecība "KURMĪŠI"

Bioloģiskās zemnieku saimniecības "Kurmīši" konkurētspējas veicināšana

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 

12

L411

13-03-LL22-L41100-000002

ZS Ezernieku pagasta zemnieku saimniecība "MĒTRĀJI"

Lopbarības sagatavošanas tehnikas modernizācija zemnieku saimniecībā "Mētrāji"

12

L411

13-03-LL22-L41100-000001

Marija Beļska

Biškopības produktu ražošana

12

L411

13-03-LL22-L41100-000004

ZS Konstantinovas pagasta P.Kavuna zemnieku saimniecība "EŽI"

Augļkopības produkcijas pārstrādes attīstība zemnieku saimniecībā "Eži".

13

L411

13-03-LL22-L41100-000007

Gunta Ahromkina

Guntas Čizikas saimniecības konkurētspējas paaugstināšana kvalitatīvu bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanai

Foto-1 

14

L411

13-03-LL22-L41100-000009

ZS Aulejas pagasta zemnieku saimniecība "STRAUTIŅI"

Krāslavas novada Aulejas pagasta zemnieku saimniecības "Strautiņi" konkurētspējas un darba ražības paaugstināšana

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

14

L411

13-03-LL22-L41100-000010

Genādijs Kozaks

Piena ražošanas konkurētspējas paaugstināšana Krāslavas novada Robežnieku pagasta "Ērglēnos"

14

L411

13-03-LL22-L41100-000011

Arita Rimša

Lopbarības sagatavošanas tehnikas modernizācija Aritas Rimšas saimniecībā

14

L411

13-03-LL22-L41100-000006

Andris Stašāns

Dravas modernizācija

Foto-1 Foto-2 

14

L411

13-03-LL22-L41100-000008

Ainārs Galasko

Lauksaimniecības tehnikas modernizācija Aināra Galasko saimniecībā

14

L411

13-03-LL22-L413101-000001

PSV Dagdas novada pašvaldība

Aktīvā tūrisma punkta izveidošana Dagdas Tūrisma informācijas centrā

Foto-1 Foto-2 

16

L4131.01

13-03-LL22-L413101-000002

BDR Sporta klubs "Apriors"

Distanču slēpošanas inventāra un slēpošanas trases blietētāja-līdzinātāja un klasiskā soļa veidotāja iegāde

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 

16

L4131.01

13-03-LL22-L413101-000008

BDR Sieviešu klubs "IDEJA"

Nepieciešamo sadzīves pakalpojumu sniegšana jaunajām māmiņām un vientuļiem veciem cilvēkiem Piedrujas pagastā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

16

L4131.01

13-03-LL22-L413101-000003

PSV Dagdas novada pašvaldība

Šķaunes FAP pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 

16

L4131.01

13-03-LL22-L413101-000006

PSV Krāslavas novada dome

Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana Krāslavas novada Skuķu sociālās aprūpes centrā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 

16

L4131.01

13-03-LL22-L413101-000005

PSV Krāslavas novada dome

Ārpusģimenes aprūpes un krīzes centra pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un pieejamības nodrošināšana Krāslavas novadā

Foto-1 Foto-2 Foto-3

16

L4131.01

14-03-LL22-L41100-000003

Andris Stašāns

Bitenieka mājas modernizācija

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 

17

L411

14-03-LL22-L41100-000004

Gunta Ahromkina

Guntas Čižikas saimniecības konkurētspējas paaugstināšana kvalitatīvu bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanai

Foto-1 Foto-2 Foto-3

17

L411

14-03-LL22-L41100-000001

ZS Aulejas pagasta zemnieku saimniecība "STRAUTIŅI"

Krāslavas novada Aulejas pagasta zemnieku saimniecības "Strautiņi" darba efektivitātes paaugstināšana

Foto-1 Foto-2 

17

L411

14-03-LL22-L41100-000002

ZS Zemnieku saimniecība "DIEVLODZIŅI"

Tehniskā nodrošinājuma uzlabošana A.Umbraško zemnieku saimniecībā "Dievlodziņi"

17

L411

14-03-LL22-L41100-000005

Andris Stašāns

Jauna medus ražošanas aprīkojuma iegāde

Foto-1 Foto-2 Foto-3 

18

L411

14-03-LL22-L41100-000008

Anatolijs Jonins

Lopbarības bāzes nodrošināšana piena ražošanas saimnioecībā "Anitas" Robežnieku pagasta Krāslavas novada

Foto-1 Foto-2 

18

L411

14-03-LL22-L41100-000006

Jānis Mališevs

Lauksaimniecības tehnikas modernizācija Jāņa Mališeva saimniecībā

18

L411

14-03-LL22-L41100-000007

ZS Zemnieku saimniecība "AVGULEVA"

Piena nozares attīstība un konkurētspējas paaugstināšana zemnieku saimniecībā "Avguleva" Robežnieku pagasta Krāslavas novada         

18

L411

14-03-LL22-L413201-000008

PSV Aglonas novada dome

Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Aglonas novada Kastuļinas tautas namā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 

19

L4132.01

14-03-LL22-L413201-000007

BDR Sieviešu klubiņš "Veiksme"

Rokdarbu nodarbību saietu vietas un novadpētniecības istabas izveide Konstantinovas pagastā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 

19

L4132.01

14-03-LL22-L413201-000003

BDR Jauniešu biedrība "Ašo kompānija"

Asūnes ciema centra infrastruktūras uzlabošana, izveidojot āra trenažieru laukumu

Foto-1  Foto-2

19

L4132.01

14-03-LL22-L413201-000004

BDR Indras vidusskolas atbalsta biedrība "SKOLA AR NĀKOTNI"

Teātra mākslas attīstība Indras un Piedrujas pagastā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 

19

L4132.01

14-03-LL22-L413201-000005

BDR "Kruoslovys amatnīku broliste"

Brīvā laika pavadīšanas vietas labiekārtošana Persteņa ezera krastā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 

19

L4132.01

14-03-LL22-L413201-000006

BDR "Futbola klubs "Krāslava""

Futbola attīstība Krāslavas novadā

Foto-1  Foto-2 Foto-3

19

L4132.01

14-03-LL22-L413201-000002

BDR "Alksniena"

Rotaļu laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā

Foto-1 Foto-2 Foto-3 Foto-4 Foto-5 

19

L4132.01


 

Cien.klienti,

individuālai klātienes konsultācijai lūgums iepriekš pieteikties. 

T. 25608232. E-pasts: kraslavaspartneriba@inbox.lv


<< Aprīlis 2021 >>
POTCPSSv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Vai Jūs (Jūsu organizācija) īstenojāt Leader pasākuma projektu 2016. - 2020.gadā?

Jā, bet tikai vienu
Jā, pat, vairākus
Nē, mūsu projektu noraidīja
Nē, gribējām īstenot, bet neiesniedzām
Neatbilstam konkursa nosacījumiem

Apskatīt rezultātus


Biedrības "Krāslavas rajona partnerība" mājas lapa tiek finansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas atbalsta pasākuma. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz avotu obligāta.