121698

Krāslavā darbību uzsāk jauniešu klubs
14.02.2018


Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Krāslavas novada domes atbalstu Krāslavā, Rēzeknes ielā 45, sācis darboties Krāslavas jauniešu klubs. 

10. februārī, pateicoties biedrības „Krāslavas māmiņu klubs” organizētajam pasākumam, Krāslavas jauniešu kluba telpās pusaudžu vecāki pulcējās uz tikšanos ar eksistenciālo psihologu Marku Jermaku. 

Divu lekciju blokā „Kā saprast mūsdienu pusaudzi” tika iesaistīts katrs klātesošais. Ļoti taktiski, ar piemēriem no savas pieredzes, psihologs izskatīja visus uzdotos jautājumus.

Par savu darbu Marks saka: „Šis ir projekts par cilvēka sirds atgriešanos pie sevis. Es arī meklēju ceļu pie savas sirds. Mācos mīlēt un pieņemt, piedzīvoju veiksmes un kritienus, realizējot savu dzīves aicinājumu. Vēlos to darīt kopā ar Tevi. Tāpat vēlos dalīties ar savām zināšanām un spējām, lai atbalstītu citus meklētājus.”

Lekciju noslēgumā katrs no klātesošajiem atzina, ka tikšanās bijusi vērtīga. Kāda pusaudža tēvs sacīja, ka bijis interesanti, guvis apstiprinājumu tam, ka daudzās situācijās attieksmē pret dēlu rīkojies pareizi. Klausoties psihologa minētos konfliktu risinājumu piemērus, guvis atbildes uz saviem jautājumiem.

„Paldies Markam par vērtīgajiem padomiem, paldies visiem klātesošajiem par atklātību. Mums visiem ir ļoti svarīgi mācīties. Gan pusaudžu vecākiem, gan cilvēkiem, kuri strādā ar jauniešiem” noslēgumā psihologam un vecākiem pateicās biedrības „Latvijas sociālās adaptācijas asociācija” valdes locekle Margarita Borodina-Ignatoviča.

Nākošā tikšanās ar Marku Jermaku plānota 10. martā.

15. februārī  Krāslavas jauniešu klubā tikšanās ar fotogrāfu un operatoru, Latvijas Kinooperatoru ģildes (LGC) prezidentu Gintu Bērziņu. 

Projektu „Jauniešu kluba ierīkošana Krāslavā” (Nr.17-03-AL33-A019.2202-000015) īsteno biedrība „Latvijas sociālās adaptācijas asociācija”. Projekta mērķis ir sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Krāslavas novada  iedzīvotāju - jauniešu radošai pilnveidei, jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana, veicinot viņos iniciatīvu darboties, patriotismu un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, kā arī saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 9501 eiro, no kuriem 90% finansē Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, bet 10% – Krāslavas novada dome.

Krāslavas jauniešu kluba darba laiks no otrdienas līdz piektdienai no pl.16.00 līdz 20.00. Sestdienās no pl.12.00 līdz 16.00 aicinam uz klubiņu arī jaunākā vecuma bērnus kopā ar vecākiem. 

Darbosimies kopā!

Tālrunis uzziņām:

26439370                                                 

Iveta LEIKUMA
      Atpakaļ