Video galerija

<- Atpakaļ

Domnīca 'Es un mans novads' Dagdā (20.09.2022.)

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība”, lai īstenotu vietējo iedzīvotāju vajadzības, 2022. gada 20. septembrī Dagdas Kultūras centrā (Alejas ielā 29, Dagdā, Krāslavas novads) rīkoja Dagdas pilsētas un apkaimes pagastu iedzīvotāju domnīcu "Es un mans novads".
Kopā apkopojām un novērtējām paveikto 2015.-2020. plānošanas periodā. Diskutējām par rīcības plāna izstrādi, lai Dagdas un apkaimes pagastu iedzīvotāju vēlmes un aktivitātes tiktu iekļautas biedrības stratēģijā līdz 2027. gadam, kā arī skaidrojām biedrības darbības virzienus un uzdevumus. 

Darba kārtība šeit

Foto autore Z.Ločmele