Projekts "Es Dievidlatgalē varu!"

 Nr. AIF/2020/SDK/20

2021. gada janvārī projekta vadošais partneris - Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” parakstīja finansēšanas līgumu ar “Aktīvo iedzīvotāju fondu”.

Projekta mērķis:

  • Veicināt pilsonisko izpratni un apziņu par Dienvidlatgales iedzīvotāju līdzdalības lomu un nozīmi demokrātiskas valsts attīstībā.

Projekta partneri:

Partnerību darbības teritorija aptver visu Dienvidlatgales teritoriju. Tās strādā, sadarbojas, lai īstenotu kopīgas aktivitātes vietējo iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības stiprināšanai, zināšanu un izpratnes veicināšanai par demokrātijas kultūru un sociālo taisnīgumu. 

Savukārt projekta donorvalsts partneris - Henriha Johansona uzņēmums no Norvēģijas radīs iespēju gūt pieredzi demokrāijas kultūrā un pilsoniskajā līdzdalībā Norvēģijā.

Projekta aktivitātes:

Projektu partneriem ir vairāk kā piecpadsmit gadu pieredze darbam ar vietējiem iedzīvotājiem, organizācijām, uzņēmējiem un pašvaldībām, kas dod zināmu pieredzi veidot vidi, lai motivētu vietējos iedzīvotājus iesaistīties pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs un uzlabot dzīves kvalitāti sev un saviem ģimenes locekļiem, veidot izpratni par lēmumu pieņemšanu un līdzdalības rezultātiem. Projekta aktivitātes paaugstinās zemo pilsonisko līdzdalību Dienvidlatgales teritorijā, tādējādi mazinot neticību savām spējām ietekmēt demokrātiskus procesus un pilsoniskās izglītības trūkumu.

Apmācības jauniešiem "Jaunieši atver durvis"  

Ģimenes Dārza svētki 

Viedokļu festivāls “ES Dienvidlatgalē varu!”

Diskusija ar politiķiem “Vārds laukiem”

Pieredzes apmaiņa Norvēģijā 

Brošūra "Norvēģijas demokrātijas tradīcijas un pilsoniskā līdzdalība"


Projekta rezultāti:

  • Pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri piedalās vietējo ilgtermiņa attīstības dokumentu sabiedriskajās apspriešanās vai darba grupās;
  • Veicināta projekta aktivitāšu apmeklētāju izpratne par lēmumu pieņemšanas procesiem un caurskatāmību;
  • Īstenotas vienotas pilsoniskās aktivitātes visā Dienvidlatgales teritorijā.

 

Projekta noslēguma kopsavilkums

Projekta vizītkarte  

 

Projekta īstenošanas laiks:

2021. gada 1. janvāris - 2022. gada 31. decembris. 

 

Projekta kopējais finansējums:

EUR 97 373.34 

Projektu “Es Dienvidlatgalē varu!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"