127728

Projekta "Es Dienvidlatgalē varu!" kopsavilkums
17.01.2023


Noslēdzies Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"  finansētais projekts "Es Dienvidlatgalē varu!". 

 

Trīs vietējās rīcības grupas sadarbojās, lai īstenotu kopīgas aktivitātes vietējo iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības stiprināšanai, zināšanu un izpratnes veicināšanai par demokrātijas kultūru un sociālo taisnīgumu. 

 

Projekta īstenošanas rezultātā ir pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri piedalījās un piedalīsies vietējo ilgtermiņa attīstības dokumentu sabiedriskajās apspriešanās vai darba grupās. Projekta aktivitātes veicināja sarīkojumu, diskusiju, konsultāciju apmeklētāju izpratni par lēmumu pieņemšanas procesiem un caurskatāmību.

 

Veiksmīgi īstenotas pilsoniskās aktivitātes visā Dienvidlatgales teritorijā un var droši teikt, ka Latgales iedzīvotāju izpratne par demokrātijas kultūru un pilsonisko līdzdalību ir palielinājusies. 

 

Izveidots projekta "Es Dienvidlatgalē varu!" kopsavilkums.

 

Projekta īstenotāji, trīs vietējās rīcības grupas - Augšdaugavas novada partnerība "Kaimiņi", Preiļu rajona partnerība un Krāslavas rajona partnerība - pateicas ikvienam projektā iesaistītajam iedzīvotājam! 

Turpināsim piedalīties demokrātijas procesos, sadarbojoties, radot un attīstot. 
      Atpakaļ