Video galerija

<- Atpakaļ

Darba grupas stratēģijas izstrādes laikā

Biedrība "Krāslavas rajona partnerība" izstrādāja vietējās rīcības grupas sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju 2023.-2027. gadam. Dokumenta izstrādes laikā tika organizētas darba grupas ar Krāslavas novada pagastu iedzīvotājiem, lai pārrunātu vajadzības un problēmas, kuras var risināt stratēģijas īstenošanas laikā. Tika sniegta informācija par esošo situāciju, noteiktas attīstības vajadzības un rīcības, izvēlēti sasniedzamie rezultatīvie rādītāji.

 Darba grupas notika:

  • 08.06.2023. Piedrujas pagastā
  • 09.06.2023. Asūnes pagastā
  • 15.06.2023. Krāslavā (mērķa grupa - jaunieši)
  • 22.06.2023. Ezernieku pagastā
  • 22.06.2023. Konstantinovas pagastā
  • 28.06.2023. Šķaunes pagastā

Mērķa grupa: vietējie pagastu un kaimiņu pagastu iedzīvotāji.

 

 

Foto no biedrības arhīviem.