130159

Atklāta Adamovas kraujas taka Daugavas lokos pie Krāslavas
11.10.2023


Iepriecinot Krāslavas iedzīvotājus un pilsētas viesus, 2023. gada rudenī tiek atklāta dabas pieminekļa ”Adamovas krauja” taka, kas atrodas īpaši aizsargājamo ainavu apvidū “Augšdaugava” un dabas parkā “Daugavas loki”. Takā no jauna izveidoti vairāki kāpņu posmi, kā arī izveidota pieeja krastam laivotājiem ar uzstādītu pontona laipu uz Daugavas.

 

Adamovas dabas takas pārbūvi īstenoja biedrība „Adamova” Leader pieejas projekta "Dabas tūrisma infrastruktūras, izziņas un atpūtas iespēju dažādošana un pilnveidošana Daugavas lokos pie Adamovas kraujas" ietvaros, ar  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un Krāslavas novada pašvaldības līdzfinansējumu biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā. Projekts tika īstenots 2023. gada vasarā. 

 

Adamovas dabas taku ar daudziem labiekārtojuma elementiem – kāpnēm, tiltiņiem un skatu platformām - 1998. gadā izveidoja Daugavpils Universitātes studenti un mācībspēki, rektora Bruno Jansona vadībā. Savukārt dabas piemineklis “Adamovas krauja” līdz 2023. gada jūlijam nebija labiekārtots, kas liedza ērtu piekļuvi šim objektam.

 

“Projekta ietvaros esam izbūvējuši vairāk kā 100 metru garu takas posmu ar koka pamatnēm, labiekārtojuši dabas pieminekļa “Adamovas Krauja” skatu platformu, izveidojuši informatīvo stendu par Adamovas dabas takas un kraujas vēsturi un nozīmīgākajiem objektiem. Liels lepnums ir arī par izveidoto pontona laipu Daugavā, kas nodrošina ne tikai piekļuvi uz un no upes, bet arī iespēju upes tūristiem izmantot kempinga “Adamova” labierīcības un papildināt dzeramā ūdens krājumus”, stāsta biedrības „Adamova” vadītājs Māris Liscovs.

Liela loma šī projekta realizācijā bija  Daugavpils universitātes Vides zinātnes un ķīmijas katedras asociētajam profesoram Jurim Somam. Projekta realizācija bija iespējama pateicoties Latvijas Valsts mežiem, Krāslavas novada pašvaldībai, Krāslavas tūrisma un informācijas centram un biedrībai “Krāslavas rajona partnerība”.

Adamovas dabas takas sākums un beigas ir Krāslavas skatu laukumā, kas ir viens no populārākajiem tūrisma objektiem Krāslavas novadā un ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.  Taka ir 1,8 km gara, piemērota aktīvu pastaigu cienītājiem, jo tā vijas gan augšup, gan lejup pa pakalniem, kuros ir ierīkotas kāpnes. Vairākās vietās pāri gravām un strautiem ir tiltiņi. Papildinot Adamovas taku ar “Adamovas krauja” posmu, kopējais tās garums būs 2 km un vidēji aizņems 1 stundu mērenas pastaigas. 

 

Tiek uzskatīts, ka Adamovas krauja ir izveidots 1931. gada pavasara katastrofālajos palos, kad Daugava izskaloja krastu un izveidoja 20 – 30 m austu atsegumu vairāku simtu metru garumā. Adamovas kraujas maksimālais augstums sasniedz 38 m, nogāzes ir ļoti stāvas un atsevišķās vietās sasniedz no 50 – 60 grādiem. 

Takas teritorijā atrodas laukakmens, kurš, ņemot vērā tā izmērus, varētu tikt ieskaitīts dižakmeņu kategorijā. Tas atrodas Adamovas dabas takas malā, pamatkrasta piekājē. Tā augstums ir 1,85 m, garums 5,35 m un platums 4 m. Akmens apkārtmērs sasniedz 11,05 m.  Aicinām takas apmeklētājus atrast laukakmeni un nofotografēties pie tā, kā arī ievietot sociālajos tīklos bildi ar tēmturi #Adamovastaka.

 

Projekta īstenošanas kopejais finansējums: 33851.37 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 31851.37 EUR, ELFLA finansējums 28666.23 EUR. 

 

Informāciju sagatavoja:

Biedrība „Adamova”

kempingsadamova@gmail.com

t. 24844400 

 

 
      Atpakaļ