128355

Īstenots LEADER projekts, iekārtojot Koprades telpu Krāslavā
03.04.2023


Biedrība “Krāslavas māmiņu klubs” sadarbībā ar biedrību “Krāslavas rajona partnerība”, Krāslavas novada pašvaldību un Lauku atbalsta dienestu, īstenoja LEADER pieejas projektu Nr. 22-03-AL33-A019.2202-000002 “Koprades telpas izveide Krāslavā”. 

Projekta kopējās izmaksas ir 9046,92 EUR, no tiem ELFA finansējums 8142,23 EUR, pašvaldības - 904,69 EUR. 

Koprades telpa atrodas BSRC “Mūsmājas” ēku kompleksā, blakus Krāslavas Sporta skolai. Koprades telpa ir kluba pamatdarbības vieta un  dažādu sabiedrisko aktivitāšu atbalsta telpa. 

Koprades telpā valda neformāla, mājīga gaisotne, tā ir iekārtota tā, lai tajā būtu patīkami domāt, komunicēt, socializēties, strādāt un atpūsties. Telpa ir funkcionāla, pieejama rotaļu, virtuves, biroja zona, transformējama darba zona. Pateicoties pozitīvajai un produktīvajai sadarbībai ar BSRC “Mūsmājas”, apmeklētājiem būs pieejama publiskā ārtelpa -  rotaļu laukums un zaļā zona. 

Viens no iecerētajiem sabiedriskajiem virzieniem - droša vieta starp skolu un mājām sākumskolēniem, piedāvājot alternatīvu atpūtas un saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju laika posmā no pulksten 15:00 līdz 17:30. Daudziem vecākiem atbalsts ir ļoti vajadzīgs,  jo apmācību process un aktivitātes skolā ir beigušās, bet vecākiem vēl rit darba diena. 

Plānota tehnoloģiju un finanšu pratības apmācība. Koprades telpā notiks “Krāslavas māmiņu kluba” organizētās nodarbības. Koprades telpa kalpos kā tikšanās vieta arī citām organizācijām un kopienām. 

 

Klubs ir atvērts jaunām sadarbībām. Ar organizāciju var sazināties pa ēpastu kraslavas.maminu.klubs@gmail.com, jaunāko informāciju par pasākumiem var iegūt  Krāslavas māmiņu kluba Facebook laika joslā

Koprades atklāšanas pasākums notika š.g. 26. martā. Tuvāko mēnešu darba grafiks Koprades telpā jau ir piepildīts. Aprīļa un maija piektdienās sākumskolēni aicināti uz veselīgu, sadzīvē nepieciešamu iemaņu darbnīcām. To ietvaros bērni gatavos uzkodas, vairos galda kultūras iemaņas, apgūs finanšu pratību. 16. aprīlī plānota tikšanās ar sociālo pedagogu, lai uzzinātu iemeslus un darbības taktikas problemātiskas uzvedības gadījumā, savukārt maijā notiks „Topošo vecāku skolas” nodarbību cikls, tikšanās ar psiholoģi Ludmilu Vasiļjevu, silto smilšu ekspresnodarbības grupās. 

 

Biedrības valdes locekle, kluba līdzdibinātāja 

Gunta Ahromkina 

 
      Atpakaļ