132444

Izvērtēti 1. kārtas projekti
03.07.2024


Izvērtēti biedrības „Krāslavas rajona partnerība” izsludinātā  atklātā projektu konkursa 1. kārtas  (05.05. - 05.06.2024.) projekti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētās  Latvijas Lauku attīstības programmas 2023. – 2027. gadam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

 

Projektu konkursa 1. kārtā tika iesniegti un izvērtēti 5 projekti uzņēmējdarbības attīstībai, produktu un pakalpojumu radīšanai Krāslavas novadā. Kopējās projektu izmaksas, ko paredzēts  investēt projektu īstenošanā ir 215 274.09 EUR. Publisko attiecināmo izmaksu (ELFLA) finansējums ir 146 377.36 EUR. 

 
      Atpakaļ