128984

Pabeigti Zirga ezera pludmales labiekārtošanas darbi
01.06.2023


Zirga ezera pludmale ir vienīgā publiskā peldvieta Krāslavas novadā, uz kuru brauc peldēties un atpūsties gan vietējie iedzīvotāji, gan arī pilsētas viesi. Tā ir iemīļota un pieprasīta vieta brīvā laika pavadīšanai. 2021. un 2022. gadā Zirga ezera pludmalē jau ir veikti labiekārtošanas darbi. Bet, ņemot vērā šīs vietas popularitāti, kā arī pamatojoties uz iedzīvotāju viedokli, tika secināts, ka darbi ir jāturpina. 

 

Zirga ezera publiskās pludmales labiekārtošanai, nodrošinot gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī tūristiem pēc iespējas kvalitatīvāku, tīrāku, drošāku vidi un uzlabojot pludmales pieejamību, biedrība “Krāslavas Volejbola klubs” sadarbībā ar Krāslavas novada Tūrisma informācijas centru izstrādāja projekta pieteikumu un iesniedza biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajam atklātajam projektu konkursam aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta lēmumu projekta iesniegums Nr. 22-03-AL33-A019.2201-000003 “Zirga ezera publiskās pludmales labiekārtošana Krāslavā” tika apstiprināts, un nepieciešamais finansējums pludmales labiekārtošanai tika piešķirts.  

 

Īstenojot projektā paredzētās aktivitātes, plānotie darbi tika uzsākti aprīlī un pabeigti maija beigās. Projekta realizācijas rezultātā pludmales teritorijā tika uzstādīta jauna tualete, pieci soli un piecas atkritumu tvertnes, bērnu spēļu zona papildināta ar jaunu aprīkojumu – bērnu šūpolēm “Ligzda” un piramīdu, ierīkota 76 m gara koka laipa un koka pakāpieni pieejai pie ūdens, kā arī iegādāti divi volejbola tīkli pludmales volejbola spēļu nodrošināšanai.

 

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes sekmēs pludmales potenciāla attīstību, piesaistīs vēl vairāk apmeklētāju un padarīs šo vietu pievilcīgāku, drošāku un sakoptāku. Tūristiem, pēc atpūtas pludmalē, paliks iespaids par sakoptu vidi un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību Krāslavas novadā kopumā.

 

Projekta izmaksas aktivitāšu īstenošanai ir paredzētas 27 331,36 EUR apmērā, tajā skaitā 24 598,21 EUR (90%) - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības finansējums un 2 733,13 EUR (10%) - Krāslavas novada pašvaldības līdzfinansējums. 

 

Informāciju sagatavoja

Biedrības “Krāslavas Volejbola klubs” valdes priekšsēdētājs

Dmitrijs Duškins

 
      Atpakaļ