Seminārs par Lauku attīstības plāna atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu pieteikumu izstrādi
16.12.2009


 Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs šī gada 18. decembrī Rēzeknē rīko speciālu bezmaksas apmācību semināru par Lauku attīstības plāna atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” pieteikšanās nosacījumiem un pieteikuma dokumentācijas izstrādi.

18.12.2009 10:00 - 17:00, Rēzeknes novada dome, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne

Semināra mērķis: nostiprināt esošās zināšanas un vērst uzmanību uz specifiskiem programmas aspektiem, lai turpmāk paši darbinieki pastāvīgi spētu gan sagatavot projekta pieteikumu, gan veikt tā realizāciju.


Mērķauditorija:
• pašvaldību attīstības nodaļu darbinieki, kam nav vai ir neliela pieredze pieteikumu gatavošanā
• projektu vadītāji, kam nav vai ir neliela pieredze pieteikumu gatavošanā

 Semināra dienas kārtība:


Seminārā kā lektori uzaicināti firmas „L4” lektori:
Mg. sc. oec. Ivars Bergs
Ekonomikas zinātņu maģistrs. Finanšu vadības speciālists, konsultē privāto un publisko sektoru jautājumos, kas skar biznesa vadības un finanšu plānošanas jautājumus. Specializējas ar infrastruktūras, tai skaitā transporta un inženiertīklu, ekonomiku saistītos jautājumos.
Pieredze finanšu un biznesa vadības jautājumos vairāk kā 10 gadi. Pieredze semināru sagatavošanā un lasīšanā vairāk kā 5 gadi.
Vineta Fortiņa, MBA
SIA „Firma L4” projektu vadītāja, vecākā vadības un iepirkumu konsultante. Ieguvusi bakalaura grādu ar jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, uzņēmējdarbības vadības maģistra grādu Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa institūtā un pēcdiploma apmācības diplomu Eiropas un starptautiskajās attiecībās Amsterdamas Universitātē.
Specializējusies projektu plānošanā un vadībā. Trīspadsmit gadu pieredze projektu vadībā. Septiņus gadus vadījusi liela apjoma Pasaules Bankas finansētu projektu ieviešanas vienību. Piecus gadus sniegusi vadības un iepirkumu konsultācijas pašvaldībām, to uzņēmumiem, valsts iestādēm, dažāda lieluma uzņēmumiem ar privāto kapitālu, kā arī starptautiskām un nevalstiskajām organizācijām. Starp lielākajiem klientiem minami Rīgas Dome, A/s „Latvijas gāze”, A/s „Latvenergo”, A/s „Laima”, SIA „Kalnozols Celtniecība”, Finanšu ministrija, Vides ministrija, Apvienoto Nāciju attīstības programma.

Plašāka informācija un iepriekšēja pieteikšanās semināram pa tālr. 65440860 vai mob.t. 26599050 pie Latgales RSIC speciālista Andra Kucina.
      Atpakaļ