Seminārs par grāmatvedības kārtošanu, gatavojot un īstenojot LAD administrētos atbalsta pasākumus
16.12.2009


 Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs šī gada 21. decembrī Daugavpilī organizē speciālu bezmaksas apmācību semināru par grāmatvedības kārtošanu, gatavojot un īstenojot LAD administrētos atbalsta pasākumus.

21.12.2009 10:00 - 17:00, Dobeles iela 30, K/N „Vārpa”, Daugavpils

Semināra mērķauditorija ir potenciālie projektu pieteicēji (biedrības, Z/S, komersanti) gan LAD administrētajās atbalsta programmās, gan citos ES līdzfinansētos atbalsta pasākumos.

Semināra lektors – Rita Baltere, Daugavpils Universitātes finanšu un uzskaites daļas vadītāja, praktiska darba pieredze ES līdzfinansētu projektu ieviešanā, budžeta sastādīšanā.

Semināra darba kārtība:
10:00 - 11:00 Ar projekta īstenošanu saistīto ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite, finanšu plūsmas nodalīšana no citu darbības nozaru finanšu plūsmām.
11:00 - 12:00 ES atbalsta uzskaite peļņas zaudējuma aprēķinos, ieņēmumu – izdevumu pārskatos.
12:00 - 13:00 Kontu plāns, grāmatojumi, subkonti.
13:00-13:30 Kafijas pauze.
13:30 - 14:30 Maksājumu, līgumu u.c. darījumu dokumentu noformēšana, vizuālās identitātes prasības, elektroniskie maksājumi.
14:30 - 15:00 Starpposmu/Noslēguma pārskats. Noformējums, iekļaujamā informācija.
15:00 - 15:30 Projekta pārbaudes. Pēcuzraudzība.
15:30 - 17:00 Praktisko situāciju analīze.

Plašāka informācija un iepriekšēja pieteikšanās semināram pa tālr. 65440860 vai mob.t. 26599050 pie Latgales RSIC speciālista Andra Kucina.
      Atpakaļ