2009.gada decembrī rīkotie semināri
16.12.2009


 Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs šī gada decembrī organizē speciālus bezmaksas apmācību seminārus par grāmatvedības kārtošanu, projektu peteikumu izstrādi un iepirkuma procedūrām

Seminārs par iepirkuma procedūrām, gatavojot un īstenojot projektus Lauku attīstības plāna ietvaros

16.12.2009 10:00 - 16:30, Rēzeknes novada dome, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne

17.12.2009 10:00 - 16:30, Daugavpils novada kultūras nams „Vārpa”, Dobeles iela 30, Daugavpils

Seminārs par Lauku attīstības plāna atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu pieteikumu izstrādi


18.12.2009 10:00 - 17:00, Rēzeknes novada dome, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne

Seminārs par grāmatvedības kārtošanu, gatavojot un īstenojot LAD administrētos atbalsta pasākumu

21.12.2009 10:00 - 17:00, Dobeles iela 30, K/N „Vārpa”, Daugavpils

 

Sīkāku informācija: sadaļā semināti
      Atpakaļ