Noslēdzies otrais projektu konkurss
05.11.2009


Šī gada 2.novembrī noslēdzās otrais projektu konkurss „Pakalojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem”, ko 2009.gadā bija paredzējusi izsludināt biedrība „Krāslavas rajona partnerība”.

Projektu konkursa mērķis ir veicināt nodarbinātību un uzņēmējdarbību, īstenojot projektus, kas vērsti uz pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanu vietējiem iedzīvotājiem bijušā Krāslavas rajona teritorijā, kā arī iedzīvotāju vispārējās labklājības celšanu un iespējami labāku, ilgtspējīgāku dabas un kultūras resursu izmanotšanu.

Pieejamais ELFLA finansējums šim konkursam bija 53 293,43 lati.

Projektu konkursa noslēgumā tika saņemti 11 projektu iesniegumi no Dagdas un Krāslavas novadiem, kas ir vērsti uz vietējiem iedzīvotājiem paredzamo jaunu pakalpojumu izveidi, esošo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un pakalpojumu sasniedzamību, ar to saprotot infrastruktūras izveidi pie pakalpojuma sniegšanas objekta.

Projektus varēja iesniegt gan biedrības, gan pašvaldības, gan arī citas juridiskās personas, kuras īstenos projektu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā. Atbalstāmās aktivitātes bija iekārtu, tehniskas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

Šogad projektu konkursu izsludināšana ir noslēgusies, bet 2010.gadā Krāslavas rajona partnerība plāno izsludināt trīs projektu konkursus:

  • Jaunu dabas un kultūras objektu izveide un esošo objektu sakārtošana, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
  • Kultūras mantojuma/tradīciju saglabāšana un attīstīšana.
  • Jaunu pakalpojumu izveidošana un sasniedzamības veicināšana vietējiem iedzīvotājiem.

Plašāku informāciju skat. biedrības mājas lapas sadaļā Stratēģija „Krāsalvas rajona integrētās attīstības stratēģija 2009. – 2013.gadam”. 
      Atpakaļ