Domāt, ka dzīvojam Ņujorkā!
Apskatīt komentārus (0)


21.05.2010


      Maija sākumā Krāslavas rajona partnerības pārstāvji ELFLA projekta ietvaros piedalījās Zviedrijas lauku attīstības biedrības „Visai Zviedrijai ir jādzīvo!” organizētajā Lauku Parlamentā. Pasākums jau vienpadsmito gadu notika Zviedrijas mazpilsētā Sunnē (www.sunne.se) un pulcēja interesentus no divdesmit divām valstīm.

      Sunne ir maza pilsēta, kurai faktiski nav tiesību būt tik populārai un aizraujošai. Taču tās popularitātes atslēgas ir vairākas: cilvēki, kas īsteno savus sapņus, ilgstspējīga domājošu cilvēku radīta infrastruktūra un daba, kas liek elpai aizrauties. Sunne neapzinās, ka ir Sunne, patiesībā tā domā, ka ir Ņujorka”.

      Lauku Parlamenta norises laikā notika vairākas starptautisko organizāciju darba grupas un sanāksmes, zinātnieki un dalībnieki diskutēja par Eiropas lauku attīstību pēc 2013. gada vairākās dimensijās.

Ilgtspējīga attīstība bija viens no konferences atslēgas vārdiem. Zinātnieki diskutēja par ekoloģiski tīru pārtiku un uzbūra vīziju par bišu stropiem uz Londonas namu jumtiem. Teologi lika padomāt par inovatīvu alternatīvās enerģijas ieguves veidu – saules baterijām uz Eiropas baznīcu jumtiem, kas nodrošina siltumenerģiju vietējos ciemos, savukārt vietējā filmu studija demonstrēja pašu uzņemtu raidījumu par klimata izmaiņu izraisītām dabas katastrofām.

      Šogad Zviedrijas Lauku Parlaments īpašu uzmanību veltīja pieaugušo un jauniešu sadarbībai lauku teritorijās Jauniešu un pieaugušo kopīgais darbs, idejas un pieredze veidos augsni nākotnei. Pasākumu atklājot, Mauda Olafsone, Zviedrijas uzņēmējdarbības un enerģētikas ministre, premjerministra vietniece, uzsvēra: „Kur paaudzes tiekas – sākas progress!”. Taču jauniešu migrācija labākas dzīves un iespēju meklējumos ir aktuāla problēma ne vien Latvijā, bet visā Eiropā. Jauniešu uzvedību un vērtības pētot, Upsalas universitātes zinātnieki nonāca pie secinājuma, ka valsts nākotni veido nevis tie, kuri aizbrauc uz ārzemēm, bet tie iedzīvotāji, galvenokārt jaunieši, kuri paliek un ir kā mugurkauls, uz kura balstās mūsu attīstība un valsts nākotne pēc 30 gadiem. Zviedri piedāvā iedzīvotāju migrācijas plūsmu pavērst uz pretējo pusi – no pilsētām uz laukiem ar ē-komercijas palīdzību. Ē-komercija (piemēram, interneta veikali) ir ļoti populāra Zviedrijas lauku teritorijās, ar platjoslu interneta palīdzību tiek mazināta perifērijas sajūta un vietējie iedzīvotāji uzsāk savu uzņēmējdarbību.

      Pasākuma ietvaros notika vairāki pieredzes apmaiņas braucieni uz vietējo iedzīvotāju dibinātām organizācijām, kas veicina lauku attīstību un iedzīvotāju palikšanu teritorijās. Vienā no ciemiem, sadarbojoties vietējiem iedzīvotājiem ar pašvaldību, tika attīrīts aizaudzis ezers, tādā veidā uzlabojot arī lauksaimniecības teritoriju apūdeņošanas sistēmas.

       Apmeklējām vietējo Lauksaimniecības un mežsaimniecības koledžu, kur apmāca jauniešu vecumā no 16 līdz 20 gadiem, darbam ar tehniku mežā, Sunnes bibliotēku, kuras telpās pirms tam bija pārtikas veikals, Amtervikas ciemu, kur atrodas Selmas Lāgerlofas, rakstnieces, Nobela prēmijas literatūrā laureātes, atdusas vieta. Selmas Lāgerlofas vārds ir zīmols, ar kuru vietējie pozicionē sevi pasaulē.

      Idejas ir kā sēklas. Auglīgā augsnē, sētas ar pozitīvu enerģiju, tās pārtop interesantās un noderīgās lietās. Zviedrijas Lauku Parlamentā gūtā pieredze ir lieliska augsne jaunām idejām arī mūsu teritorijā! Nākotne ir mūsu rokās, svarīgi ir uzņemties par to atbildību!
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA