Jauns aprīkojums kultūras pasākumiem Krāslavas novadā
16.06.2010


 Krāslavas novada dome īsteno ELFLA projektu „Aprīkojuma iegāde kultūras pasākumu organizēšanas uzlabošanai Krāslavas novadā”, kas tika iesniegts pagājušajā gadā Krāslavas rajona partnerībai Lauku attīstības pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” (tā saucamajai Leader programmai).
       Projekta īstenošanas rezultātā tiks iegādāts jauns skaņu aparatūras komplekts, ko varēs izmantot pasākumos, kas notiek Krāslavas kultūras namā, pilsētas estrādē, centrālajā laukumā, kā arī lielākajos pasākumos Krāslavas novada lauku teritorijā. Tiks uzlabotas masu pasākumu dalībnieku ērtības un pasākumu vizuālais noformējums, iegādājoties tentu Krāslavas pilsētas estrādei. Tentu un apskaņojuma aprīkojumu piegādās iepirkumā izvēlētā SIA „Diogens audio”. Bez tam tiks nodrošinātas Krāslavas novada iedzīvotāju pulcēšanās vietu sanitārās prasības, iegādājoties 5 pārvietojamās tualetes un 2 izlietnes, ko jau ir piegādājusi SIA „Aleksis-M” un ko varēs ērti transportēt pēc nepieciešamības pa visu Krāslavas novada teritoriju.
       Uzlabojot kultūras pasākumu rīkošanas kvalitāti Krāslavas novadā, tiks sekmēta tālāka vietējo, reģionālo un starptautisko kultūras pasākumu organizēšana Krāslavas novadā, tādējādi saglabājot novada tradicionālās vērtības, vēsturiskās tradīcijas un kultūrvidi.
       Projekta kopējais budžets ir 15 286,65 Ls, attiecināmās izmaksas ir 12758,56 Ls, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 9568.92 Ls (75%), Krāslavas novada domes līdzfinansējums 3189,64 Ls (25%) un PVN apmaksa.

Projekta vadītāja I.Dzalbe

 
      Atpakaļ