122124

Iespēju karte sniedz iedzīvotājiem informāciju par sociālo atbalstu un iespējām
06.07.2010


Sākusi darboties Iespēju karte – interneta vietne ar informāciju par iedzīvotājiem pieejamām atbalsta un palīdzības iespējām. Iespēju karte (palīdzības un iesaistīšanās resursu karte) ir uz iedzīvotāju orientēta datu bāze, kurā apkopota informācija par pašvaldībās, valsts institūcijās un nevalstiskajās organizācijās (NVO) pieejamajiem pastāvīgajiem pakalpojumiem un iespējām, kā arī vienreizējiem pasākumiem. Tās lozungs ir „Palīdzība vistuvāk Tev!”

Izmantojot publisko interneta piekļuvi Labklājības ministrijas mājas lapā www.lm.gov.lv, Iespēju kartē var iegūt ziņas par vistuvāk pieejamajām pirmās nepieciešamības lietām (pajumti, pārtiku, apģērbu), par pabalstiem un veselības aprūpi, par sociālo aprūpi un rehabilitāciju, par emocionālo un krīžu atbalstu, par iekļaušanos sabiedrībā un par izglītošanās un apmācības iespējām.

Vasaras mēnešos Iespēju karte tiks papildināta, lai no septembra iedzīvotāji varētu gūt iespējami daudz informācijas. Tās veidotāji aicina gan lietotājus, gan datu sniedzējus ieteikumus un papildinājumus iesniegt Dacei Paeglei pa e-pastu birojs@bernuforums.lv un dace@bernuforums.lv.

Arī citas pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, kuras vēlas papildināt Iespēju karti ar informāciju par pakalpojumiem, aicinātas iepazīties ar kartes veidošanas rokasgrāmatu http://www.esmaja.lv/?lapa=raksts&id=1190.

Autors: nekrize.lv
      Atpakaļ