122129

Uzbūvēts videi draudzīgs un drošs rotaļu laukums Dagdā
11.10.2010


Pagājušā gada decebrī Dagdas BJC saņēma labu ziņu- Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja projekta „Videi draudzīgs un drošs rotaļu laukums Dagdā ” iesniegumu. Projekta īstenošanai tika piešķirts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) publiskais finansējums 6462,33Ls apmērā, kas sedza   90% no projekta kopējām izmaksām, bet pārējās izmaksas 718,- Ls apmērā  tika segtas, piesaistot ziedojumus.

Šī gada septembra nogalē Dagdas BJC teritorijā  tika veikti pēdējie projekta realizēšanas darbi. Līdz ar to šobrīd Centra apmeklētāji brīvo laiku vairāk pavada ārā, jo te var aktīvi atpūsties- parāpties kā zirneklim pa tīkla piramīdu, izejot ceļu pa līdzsvara balķi vai vienkārši gūt pozitīvās emocijas, šūpojoties uz šūpolēm un satiekoties ar draugiem jaunajā lapenē. Projekta ietvaros ir paveikts vēl viens labs darbs- pilnīgi nožogota Centra teritorija. Līdz ar to varam droši,bez bažām par to, ka teritorija tiks demolēta, ar prieku darboties mūsu skaistās koku alejas sakārtošanā un izzināšanā. Tādējādi radot vēl vienu sakoptu, ērtu atpūtas vietu mūsu brīnišķīgajā dabas stūrītī.

 Inovatīvs rotaļu laukuma aprīkojums- tīkla piramīda, līdzsvara šūpoles un baļķis, atpūtas soli, lapene un pilnīgi nožogota BJC teritorija! Tas viss  ir paveikts, pateicoties ELFLA finansiālajam atbalstam; biedrības «Krāslavas rajona partnerība» iedrošinājumam projektu rakstīt; Dagdas novada plānošanas nodaļas speciālistu atbalstam projekta izstradē un īstenošanā; SIA »Jūrmalas Mežaparki», SIA «TIVA» un Dagdas novada PI »Pilsētsaimniecība» paveiktiem darbiem Centra teritorijas labiekartošanā.  

Dagdas BJC vadītāja   Aina Odiņeca
      Atpakaļ