122136

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi” 7. Kopienu Forums
06.12.2010


   2010.gada 3. decembrī Dubnas Kultūras namā Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” rīkoja septīto Kopienu Forumu. Kopienu Foruma mērķis bija rosināt jaunas kopienu sadarbības iespējas Daugavpils un Ilūkstes novados. Kopienu Foruma laikā vietējām iniciatīvas grupām bija iespēja dalīties savā projektu realizēšanas pieredzē, kas radītu labvēlīgu sadarbības vidi projektu attīstībai.
   Sākumā ar „Daugavpils rajona partnerības darbības teritorijas vietējās attīstības stratēģijas 2009. – 2013. gadam” īstenošanas gaitu iepazīstināja Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi” koordinatore I. Krekele. Viņa pastāstīja par partnerības aktivitātēm, par pieredzes apmaiņas braucieniem uz Poliju, Grieķiju, Vāciju, Turciju.   
   Forumā laikā astoņas biedrības prezentēja savus „Daugavpils rajona partnerības darbības teritorijas vietējās attīstības stratēģijas 2009. -2013.gadam” ietvaros īstenotos LEADER projektus. Tās bija biedrība „Sieviešu klubs „Astras”” (Kalupe), projekts „Atpūtas brīdī ielūdzam tribīnēs”; biedrība „Tagadnē nākotne aug” (Nīcgale), projekts „Sports – mūsu veselības nākotne!”; Ambeļu ciema attīstības biedrība „Cerība”, projekts „Bērni – mūsu nākotne”; biedrība „Daugavpils kartinga klubs”, projekts „Kartinga apmācību organizēšana un attīstība Daugavpils novadā”; biedrība „Demenes sociālā atbalsta centrs”, projekts „Bērnu rotaļu un attīstības dienas centra izveidošana Demenes ciemā”; biedrība „Višķu attīstībai”, projekts „Pārvietojamo sanitāro sistēmu iegāde”; biedrība „Mūsu veselība – sabiedrības veselība” (Kumbuļi), projekts „Sporta un brīvā laika pavadīšanas un veselīgas aktīvas atpūtas dažādošana Kumbuļos”. 
   Vēlāk savus projektus prezentēja un ar atraktīviem priekšnesumiem (dejas, dziesmas, dzeja) skatītājus iepriecināja jauniešu biedrības no Daugavpils un Ilūkstes novadiem, Ambeļiem, Bebrenes un Višķiem.
   Noslēgumā notika balsošana par gada labāko projektu un tā apbalvošana. Tas izrādījās biedrības „Subatieši – sanākam, domājam, darām” projekts „Brīvā laika pavadīšanas un veselīgas aktīvas atpūtas iespēju dažādošana Subatē”. Galvenā balva bija SIA Print sertifikāts 100 latu vērtībā. Biedrība „Subatieši – sanākam, domājam, darām” dibināta 2003.gadā ar mērķi attīstīt kultūrvidi, aizsargāt vidi, izglītot un aktivizēt iedzīvotājus dažādās sabiedriskajās norisēs. Godalgotā projekta ietvaros Subates ezeru nomas punkts tika papildināts ar laivām, ūdens velosipēdiem, slidām un skrituļslidām. Nelielas veicināšanas balvas saņēma arī citu biedrību un jauniešu organizāciju pārstāvji, kā arī kultūras nama vadība. Kopienu Forumu sponsorēja LMT, TELE 2, Swedbank. 
    Daugavpils un Ilūkstes Kopienu Forumu apmeklēja arī viesi no citām vietējām rīcības grupām, piemēram, Gulbenes, Preiļiem un Krāslavas. Forums norisinājās ļoti draudzīgā, radošā gaisotnē. Pēc projektu prezentācijām sekoja draudzīgas sarunas un pieredzes apmaiņa pie tējas galda. Noslēgumā viesmīlīgie Kopienu Foruma saimnieki aicināja nevalstisko organizāciju pārstāvjus apmeklēt 2011. gada pasākumu, kas notiks kādā citā Daugavpils vai Ilūkstes novadu pagastā.
      Atpakaļ