Mainīti MK noteikumi un pieteikuma veidlapa LEADER projektu iesniedzējiem
Apskatīt komentārus (0)


20.10.2011


4. oktobrī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””. Jaunie noteikumi papildināti ar jaunām LEADER atbalsta aktivitātēm – atbalstu mājražotājiem.

Noteikumi paredz ieviest divus jaunus atbalsta veidus. Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” tiks atbalstītas investīcijas lauksaimniecības produktu ražošanai, lai veicinātu lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju. Līdz ar to plānots atbalstīt lauksaimniecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos, ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanu. Šo atbalsta veidu paredz ieviest, lai veicinātu lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, ražojot lauksaimniecības produktus ar pievienoto vērtību.

Atbalsts paredzēts arī iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai. Tāpat atbalsts paredzēts infrastruktūras izveidei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai.

Atbalstu jaunajās aktivitātēs varēs saņemt juridiskas un fiziskas personas, kuras ražo lauksaimniecības produktus vai plāno izveidot saimniecību, lai uzsāktu lauksaimniecības produktu ražošanu, kā arī juridiskas personas, kuras nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos vai pēc projekta realizācijas paredzējušas sākt nodarboties ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos.

Jaunās aktivitātes plānots ieviest, lai veicinātu lauksaimniecības nozares pārstāvju aktīvāku iesaistīšanos vietējo rīcības grupu darbībā un vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā.

Noteikumi stājās spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 19.10.2011.
Precizētā projekta veidlapa tuvākajā laikā tiks ievietota Lauku atbalsta dienesta mājaslapā:
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/411-konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-istenosanas-teritorija/
Plašāka informācija pieejama MK mājas lapā:
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40222860&mode=mk&date=2011-10-04
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA