122196

Sorosa fonds un LKIF izsludina projektu konkursu jauniešiem
Apskatīt komentārus (0)


18.10.2011


   Sorosa fonds - Latvija sadarbībā ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu (LKIF) izsludina projektu konkursu visu tautību Latvijas jauniešu sadarbībai „Pieslēdzies izaugsmei”. 
   Projektu konkursa mērķis ir veicināt un attīstīt Latvijas nelatviešu izcelsmes jauniešu (vecumā no 15 līdz 28 gadiem) piederību valstij un atbildību par sabiedrisko un ekonomisko dzīvi Latvijā, sniedzot finansiālu atbalstu kopīgiem latviešu un nelatviešu jauniešu nodarbinātības un vietējās vides pārmaiņu projektiem, kā arī mūžizglītības projektiem.
   Konkursā var piedalīties Latvijas Republikā reģistrētas biedrības, nodibinājumi un komersanti.
   Atbalstāmie darbības virzieni:

  • Amata apmācība un darba prakse pie komersantiem;
  • inovatīvi uzņēmējdarbības prasmju apguves projekti, vides aizsardzības (energoefektivitātes, atkritumu apsaimniekošanas, videi draudzīgas teritoriālās plānošanas iniciatīvas) projekti, sadarbībā ar izglītības iestādēm, vietējām pašvaldībām, vietējiem uzņēmējiem;
  • radošas darbnīcas, konkrētu nākotnē pieprasītu kompetenču apguve;
  • karjeras izglītības projekti.

   Projektu īstenošana ir jānodrošina etniski jauktās grupās. Viena projekta budžeta lielums ir LVL 3 935.
   Pilns projekta pieteikums divos eksemplāros drukas formātā, pievienojot elektronisku versiju CD vai USB atmiņas formātā ir jāiesniedz līdz 2011. gada 16. decembrim plkst. 17.00 slēgtā aploksnē personīgi LKIF birojā vai pa pastu (pasta zīmogs 2011. gada 16. decembris), ar norādi Konkursam „Pieslēdzies izaugsmei”, Elizabetes ielā 45/47-506. kab. Rīga, LV-1010.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas:
• Sorosa fonda – Latvija mājas lapā
www.sfl.lv sadaļā „Aktualitātes”.
•Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda mājas lapā
www.iniciativa.lv sadaļā „Projektu iesniedzējiem”.
   Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu var nosūtīt uz e-pastu:
ieva.ernstreite@iniciativa.lv vai uzdot pa tālruni 67316963 vai 29110828.
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA