Ir īstenots Dagdas novada pašvaldības projekts „Ūdens iemītnieku mulāžu izveide Jaundomes muižā”
23.08.2013


2013.gada jūlija beigās tika  pabeigts Dagdas novada pašvaldības ELFLA projekts „Ūdens iemītnieku mulāžu izveide Jaundomes muižā”.

Projekta īstenošanas rezultātā Jaundomes muižas vides izglītības centrā un ekspozīcijas zālē ir izveidotas ar ūdens tematiku saistītās ekspozīcijas.

Ūdens dzīve ir apbrīnojami sarežģīta, interesanta un daudzveidīga. Zivju, abinieku un rāpuļu mulāžas ir piemērotas apskatei skolām, zvejniekiem, biedrībām, kolektīviem, vietējiem un no tālienes atbraukušiem cilvēkiem, dažāda vecuma un nodarbošanās cilvēkiem, ģimenēm ar bērniem, kurus vilina ūdens pasaule un ir draugos ar ūdens iemītniekiem vai arī gribētu tādi kļūt.

Bērniem un jauniešiem, apskatot zivju mulāžas, ir iespēja apvienot atpūtu ar mācību- izziņas procesu, pieaicinot nodarbību vadīšanai apmācītu, izglītotu pārstāvi, lai skolēni varētu radoši un aktīvi piedalīties dabas likumu izziņas procesā, piemēram, atpazīt zivis un rāpuļus,  kā arī uzzināt par Dagdas novada ezeros esošajām bagātībām: zivīm, abiniekiem, rāpuļiem un ūdens augiem. Savukārt biedrībām, zinātniekiem, skolām balstoties un apskatot izstādi, ir iespēja rīkot izzinošus pasākumus par ūdens vides pasākumiem, ūdens faunas un floras aizsardzību un attīstību, zvejas attīstību, vairošanu un aizsardzību, profesionālo apmācību rīkošanu, izkopt un pilnveidot zveju tradīcijas un zvejniecības ētiku, izstāžu rīkošanu. Bez tam šie pasākumi iecerēti arī kā relaksācijas pasākumi invalīdiem.

Izveidoto ūdens iemītnieku mulāžas uztur  un attīsta pašvaldība, lai tā nākotnē kļūtu par sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas vietu vietējiem iedzīvotājiem, savdabīgu vides izglītības centru skolēniem.

Kopējās projekta izmaksas ir 14 000.00 Ls, no tām Lauku atbalsta dienesta finansējums ir 12 600.00 Ls.

 

Dagdas novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu koordinatore

A.Matvejeva
      Atpakaļ