Latvijas Lauku kopienu nedēļa
11.10.2013


Turpinot stiprināt Latvijas lauku kopienu attīstības iniciatīvas, kā arī turpinot 1.Latvijas Lauku kopienu parlamentā aizsāktās diskusijas, Latvijas Lauku forums sadarbībā ar Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvu „Pārmaiņu iespējas skolām” rīko Latvijas Lauku kopienu nedēļu, kurā tiek mīļi gaidīti vietēja mēroga biedrību, skolu un neformālās interešu grupu un pašvaldību pārstāvji.

Reģistrējies te: http://ej.uz/kopienu_nedela


LLKP laikā notikušās diskusijas akcentēja nepieciešamību uzlabot komunikāciju, veicināt pieredzes apmaiņu un sadarbību starp kopienām visā Latvijā, jo daudz labās pieredzes stāstu ir pašās kopienās. Arī SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” dalībskolas un kopienas ir radījušas daudzus stāstus, kuros ir vērts ieklausīties, lai paņemtu vērtīgo, savai kopienai atbilstošo. 

Tāpēc laikā no 2013.gada 28.oktobra līdz 1.novembrim piecās Latvijas vietās, aicinām lauku un mazpilsētu kopienu aktīvistus uz kopīgu sanākšanu, lai:

- Iepazītos ar 1.LLKP rezolūciju un noteiktu tālākās darbības;

             o Informatīvā daļa, kurā dalībnieki tiek iepazīstināti ar 1.LLKP rezolūciju, kā arī diskutē, lai noteiktu, kuri no rezolūcijā iekļautajiem uzdevumiem viņiem ir aktuālākie, un kurus viņi ir gatavi īstenot.

- Dalītos kopienu attīstības pieredžu stāstos un meklētu sabiedrotos kopīgām darbībām;

             o Dalībnieki iepazīstina ar darbībām, kas notiek pārstāvētajās kopienās, tai skaitā arī ar SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” radītajiem pieredžu stāstiem, ko klātienē prezentē uzaicinātās skolas/centri.

- Informētu par aktualitātēm valsts un ES līmenī, kas skar kopienu attīstības jautājumus (piem, LEADER, ES fondi 2014-2020 u.c. iniciatīvas)

             o Pasākumā aicināti piedalīties arī dažādu valsts pārvaldes iestāžu (ministrijas u.tml.) un Kopienu parlamenta padomē iesaistīto NVO pārstāvji, kuri sniedz informāciju par aktualitātēm savā darbības jomā. 

Uz sanākšanu aicinām biedrību, skolu un neformālās interešu grupu pārstāvjus, kuri savā dzīvesvietā īsteno kopienu ilgtspēju sekmējošas aktivitātes. Aicinām piedalīties pašvaldību un valsts pārvaldes pārstāvjus, nacionāla mēroga organizācijas, kuru iniciatīvas vērstas uz kopienu stiprināšanu un kapacitātes celšanu, lai veidotu labāku izpratni par kopienu vajadzībām un nepieciešamajām darbībām Latvijas lauku ilgtspējīgai attīstībai.

Latvijas Lauku kopienu nedēļas satikšanās vietas un laiki:

28. oktobris, Ģibuļi, Talsu novads 12:00- 16:00 Darba kārtība
29. oktobris, Dobele 10:00- 14:00 Darba kārtība
30. oktobris, Beverīna, Beverīnas novads 12:00- 16:00 Darba kārtība
31. oktobris, Tirza, Gulbenes novads 12:00- 16:00 Darba kārtība
1.novembris, Nagļi, Rēzeknes novads 10:00- 14:00 Darba kārtība


Reģistrējies te: http://ej.uz/kopienu_nedela

Kontakti: laukuforums@gmail.com vai 28855427      Atpakaļ