122286

Biznesa plānu konkurss jauniešiem „Lec biznesā!”
14.10.2013


Hipotēku banka, veicinot jauniešu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, jau ceturto gadu izsludina biznesa plānu konkursu "Lec biznesā!"

Konkurss notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā aicinām jauniešus (18 līdz 30 gadus vecus) līdz 4.novembrim iesūtīt biznesa idejas aprakstu līdz 3 A4 lapām.
Konkursa pieteikums, kopā ar biznesa idejas aprakstu un pieteicēja CV, jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi lecbiznesa@hipo.lv.

 Idejas aprakstam jāatbilst gan konkursa nolikumam, gan Starta programmas nosacījumiem.

Idejas tiks vērtētas, ņemot vērā:
- Biznesa idejas apraksta skaidrību un precizitāti;
- Tirgus aprakstu (mērķauditorija, potenciāls, konkurenti);
- Projekta realizācijas aprakstu;
- Finansiālā pamatotību/ idejas dzīvotspēju.
- Pievienoto vērtību Latvijas ekonomikai.

50 labāko biznesa ideju autorus aicināsim piedalīties otrajā kārtā, sagatavojot biznesa plānu, kas atbilst konkursa nolikumam un Starta programmas nosacījumiem.


Biznesa plāns būs jāsagatavo trīs nedēļu laikā, no 29.novembra līdz 19.decembrim. Ja nepieciešams, biznesa plānu palīdzēs sagatavot Bankas darbinieki.

Pēc tam notiks 2.posma vērtēšana – kurā vērtē pašus biznesa plānus.

Uzvarētāji tiks pasludināti 2014.gada 21.janvārī.

Konkursa rezultātā jaunietis vai jauniešu grupa iesaistās Hipotēku bankas Starta programmā un dibina savu uzņēmumu. Konkursa balvas ir atbalsta instrumenti, jauniešiem uzsākot uzņēmējdarbību.

Konkursa balvas
1. Pieciem (5) pretendentiem, kuru biznesa plāni tiks atzīti par vislabākajiem, tiks piesaistīti mentori, kā arī tie saņems naudas balvu – 1000 latus savas biznesa idejas realizācijai.
Nākamajiem pieciem (5) pretendentiem arī tiks piesaistīti mentori, kā arī piešķirta naudas balva – 500 lati savas biznesa idejas realizācijai.
2. Nākamajiem 20 pretendentiem, kad tie uzsāks savu uzņēmējdarbību, tiks piesaistīts mentors – pieredzējis nozares speciālists (kas sniegs atbalstu bez atlīdzības). 

Vairāk informācijas – www.hipo.lv, www.draugiem.lv/hipo un www.facebook.com/hipobanka

Konkursa plakāts

Konkursa buklets
      Atpakaļ