Latvijas Lauku forums pulcina Lauku kopienu pārstāvjus savu interešu aizstāvībai un savstarpējai labās pieredzes apmaiņas nodrošināšanai
30.10.2013


Līdz ar 1. Latvijas Lauku kopienu parlamenta, kas notika 2013. gada jūnijā Preiļos un tā rezolūcijas īstenošanas uzsākšanu, Latvijas Lauku forums Lauku kopienu nedēļas ietvaros turpina darbu pie Lauku kopienu veidojošu organizāciju pulcināšanas, lai vienotos par tām aktivitātēm, ko lauku iedzīvotāji var un dara savas vietas dzīvotspējas stiprināšanai kā arī nodrošinātu savstarpējās pozitīvās pieredzes nodošanu viens otram.

Jau kopš šā gada vidus Lauku forums uzsācis darbu pie tā, lai Latvijas iedzīvotājiem būtu pieejama informācija par tām organizācijām, kas veiksmīgi darbojas Latvijas lauku teritorijās un rūpējas par savas vietas attīstību un kopīga redzējuma veidošanu. Lauku organizācijas tiek aicinātas, gan kļūt par Lauku foruma biedru organizācijām, tādā veidā paužot gatavību iesaistīties Kopienu parlamenta rezolūcijas praktiskā realizācijā, gan reģistrējot savu darbības specifiku elektroniskajā līdzdalības rīkā nvo.kompetences.lv, gan apkopojot informāciju par sevi un savām aktivitātēm ievietošanai Latvijas Lauku foruma elektroniskajos masu saziņas līdzekļos - biedrības mājas lapā un sociālajos tīklos.

Akcentējot būtisko lomu dažādu lauku vietu iedzīvotāju klātienes tikšanās nodrošināšanā kopienu veidojošo organizāciju starpā, no 2013. gada 28. oktobra līdz 1. novembrim, Lauku forums rīko Latvijas Lauku kopienu nedēļu, kuras mērķis, ir iepazīties un vienoties par prioritārajām aktivitātēm kā arī mērķtiecīgi uzlabot informācijas apmaiņu kopienu starpā.

Pirmajā Lauku kopienas nedēļas sanākšanā Talsu novada Ģibuļu pagastā 28. oktobrī tikās vairāk, kā 20 kopienu pārstāvji no Saldus, Brocēnu, Kuldīgas, Ventspils, Dundagas, Talsu un citiem novadiem, lai, skatot kopienu nākotnes izaicinājumus, sniegtu ieguldījumu kopīgas pilsoniskās balss stiprināšanā kā arī savu darbu atpazīstamības veidošanā.

Kopienu sanākšanas notiks arī 29. oktobrī- Dobelē, 30. oktobrī Trikātā, 31.oktobrī Tirzā un 1. novembrī Nagļos.

Pēc kopienu nedēļas, Latvijas Lauku forums apkopos iegūto informāciju un būtiski palielinās informāciju par lauku kopienu dzīvi un aktīvajiem cilvēkiem un to grupām, kas virza savas vietas attīstības jautājumu risināšanu savā ciemā, novadā un Latvijā.

Latvijas Lauku forums aicina popularizēt dzīvi un darbu laukos kā pozitīvu un mūsdienīgu praksi, meklējot risinājumus un radot iespējas! Vairāk par biedrības Latvijas Lauku forums aktivitātēm mājas lapā llf.partneribas.lv, kā arī sociālajos tīklos www.facebook.com/laukuforums, https://twitter.com/LaukuForums un www.draugiem.lv/llf/

Āris Ādlers,

Latvijas Lauku forums,

t. 26468620
      Atpakaļ