Medības kā medījamo meža dzīvnieku nodarīto postījumu mežam un lauksaimniecībai novēršanas veids
06.11.2013


Norises laiks: 22.11.2013 - 23.11.2013 09:00 - 16:30

Norises vieta: Ķepovas pagasta pārvalde, Dagdas novads, Ķepovas pagasts, Vides informācijas veicināšanas centrs „Ķepa”

Pasākumu rīko: LLKC Dienvidlatgales nodaļa   Laiks

Stundu skaits

Saturs

Lektors

9.00-10.00

1

Faktori, kas veicina meža dzīvnieku postījumus, medības, kā postījumu mazināšanas faktors.

MKPC DL nod. vad.

Jānis Dzalbs

10.00-13.00

3

Izmaiņas medības reglamentējošos normatīvos aktos.

LV mežzinātnes institūta „Silava” pētnieks      Jānis Baumanis

13.00-13.30

0,5

Kafijas pauze.


13.30-15.00

1,5

Lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, kā arī meža un lauku infrastruktūras objektiem nodarīto materiālo zaudējumu apmēra noteikšana un aprēķināšana.

LV mežzinātnes institūta „Silava” pētnieks      Jānis Baumanis

15.00-16.00

1

Postījumu, ko medījamie dzīvnieki nodara lauksaimniecībai un mežsaimniecībai samazināšanas un novēršanas metodes.

LV mežzinātnes institūta „Silava” pētnieks      Jānis Baumanis

16.00-17.00

1

Pareiza pārnadžu populācijas dzimuma un vecuma struktūras veidošana.

LV mežzinātnes institūta „Silava” pētnieks      Jānis Baumanis

17.00-17.30

0,5

Citu valstu pieredze dzinējmedību organizēšanā un medību drošības nodrošināšanā.

LV mežzinātnes institūta „Silava” pētnieks      Jānis Baumanis

23.11.2013

88.00-9.00

1

Mežsaimniecībai kaitējumus nodarošo medījamo dzīvnieku dzinējmedībās nodrošināmā kartība un ievērojamā drošība.

MKPC DL nod. vad.

Jānis Dzalbs

9.00-12.00

3

Iepazīšanās un iepazīstināšana ar mežsaimniecībai nodarīto kaitējumu faktisko apjomu un intensitāti gan AS „Latvijas valsts meži” piederošajās meža platībās, gan privātīpašnieku mežos piedaloties reālās dzinējmedībās gan mežu īpašniekiem-medniekiem, gan citiem interesentiem.

MKPC DL nod. vad.

Jānis Dzalbs

12.00-12.30

0,5

Kafijas pauze.


12.30-16.00

3,5

Iepazīšanās un iepazīstināšana ar mežsaimniecībai nodarīto kaitējumu faktisko apjomu un intensitāti gan AS „Latvijas valsts meži” piederošajās meža platībās, gan privātīpašnieku mežos piedaloties reālās dzinējmedībās gan mežu īpašniekiem-medniekiem, gan citiem interesentiem.

MKPC DL nod. vad.

Jānis Dzalbs

16.00-16.30

0,5

Diskusija (novērojumu analīze) par redzēto mežā.

MKPC DL nod. vad.

Jānis Dzalbs

Kopā st.

16Kontaktinformācija t. 26459513

MKPC Dienvidlatgales nodaļa
      Atpakaļ