Lauku jauniešu konkursā uzvar biškopības inventāra un rotaļlietu ražošanas projekti
11.11.2013


 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rīkotajā jauniešu uzņēmējdarbības konkursā „Laukiem būt!” uzvarējuši divi projekti – Ulda Arnicāna (Balvu novads) projekts par biškopības piederumu ražošanu un Ingas Gailītes (Ogres novads) projekts par mīksto rotaļlietu un suvenīru ražošanu.

Ceturtdien, 7. novembrī LLKC galvenajā birojā Ozolniekos notika Valsts lauku tīkla pasākuma „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” konkursa „Laukiem būt!” noslēgums – fināla dalībnieku projektu prezentēšana, izvērtēšana un uzvarētāju paziņošana. Kopā konkursa dalībniekiem biznesa ideju īstenošanai tika piešķirts naudas balvu fonds 15 tūkstošu latu apjomā. Taču, kā atzīst paši jaunieši, galvenais ieguvums apmācību un konkursa procesā ir jaunas zināšanas un pamudinājums pašiem rīkoties.

Pasākumā kopā piedalījās 321 jaunietis, bet sertifikātu par mācību pabeigšanu saņēma 200 jaunieši. Konkursam iesniegtos biznesa plānus pirmajā kārtā izvērtēja reģionālās komisijas, izvēloties trīs labākos darbus katrā reģionā, ko iesniedza tālākai vērtēšanai. Analizējot iesniegtos 42 darbus, konkursa finālam tika izvirzīti 15 dalībnieki, kuri iepazīstināja ar savām biznesa idejām klātienē, liekot lietā savu pārliecināšanas prasmi un dedzību par konkrēto ideju. Konkursa vērtēšanas komisijā darbojās speciālisti no LLKC, VA/S „Hipotēku un zemes banka”, AS „Citadele banka”, Latvijas Pašvaldību savienības un Zemkopības ministrijas. Žūrijai bija grūti noteikt gala rezultātus, jo projekti bija daudzveidīgi, interesanti, kā arī ekonomiski un idejiski pamatoti.

Šī pasākuma un Valsts lauku tīkla Sekretariāta vadītājs Edgars Linde atzīmēja, ka patīkami ir tas, ka paplašināta pasākuma ieviešanas teritorija – pagājušā gadā pasākumā piedalījās jaunieši no 10 reģioniem, šogad – no 15. Prieks par to, ka panākta liela dažādība projektu idejām nozaru skaitā – lauksaimniecībā, produktu pārstrādē, kokapstrādē, amatniecībā un vietējo pakalpojumu sniegšanā laukos.  

Dalītu pirmo, otro vietu konkursā ieguva Inga Gailīte (projekts par mīksto rotaļlietu un suvenīru ražošanu, Ogres novads) un Uldis Arnicāns (projekts par biškopības piederumu ražošanu, Balvu novads), saņemot sava biznesa uzsākšanai 1900 latu pirms nodokļu nomaksas, bet trešā vieta tika Līgai Šēnai (fitnesa studijas izveide, Saldus novads) ar 1600 latu atbalstu.

Diplomus un naudas balvas no 1400 līdz 800 latiem saņēma dalībnieki, kuri ierindojās no ceturtās līdz desmitajai vietai šādā secībā: Ieva Feldmane (dārzeņu un stādu audzēšana, Jēkabpils novads, Viesītes pagasts), Andis Apsītis (loku un loka šaušanas piederumu izgatavošana, Madonas novads, Ļaudonas pagasts), Agris Ķesa (dabisku etiķu ražošana, Cēsu novads, Raunas pagasts), Līna Barovska (skaistumkopšanas salona izveide, Viļaka), Āris Vanags (galdniecības izstrādājumu ražošana ar lāzera tehnikas palīdzību, Krāslavas un Aglonas novadi), Uģis Grīnbergs (daudznozaru saimniecības attīstība, Saldus novads, Zirņu pagasts) un Jeļena Bluse (daudzveidīgu dizaina pakalpojumu sniegšana, Krāslavas un Dagdas novadi).

Atzinības rakstus un 500 latu prēmijas saņēma: Jānis Brencis (koka izstrādājumu ražošana, Valmiera), Jānis Ķesa (aromatizēto eļļu ražošana, Rūjiena), Jānis Valters (krūmmelleņu audzēšana, Dobeles novads, Naudītes pagasts), Vineta Bērziņa (krūmmelleņu audzēšana, Tukuma novads, Tumes pagasts) un Jānis Hercbergs (bioloģisko zemeņu audzēšana, Dobeles novads, Penkules pagasts).

Jauniešu uzņēmējdarbības konkursa „Laukiem būt!” laureātu kopbilde

AS „Citadele banka” simpātiju speciālbalvu – uzņēmuma reģistrēšanu un konta apkalpošanu viena gada laikā bez maksas saņēma Uģis Grīnbergs.

„Man ir patiess prieks, ka šajā konkursā tika saņemtas tik daudz un dažādas idejas lauku attīstībai. Konkurss ir pierādījums tam, ka mums ir radoši, izdomas bagāti un uzņēmīgi jaunieši, kuri nesūdzas par dzīves likstām, bet rīkojas. Mēs „Citadelē” vienmēr augstu vērtējam iniciatīvu, profesionalitāti un komandas darbu, un šīs vērtības parādās arī jauniešu darbos,” – stāsta AS „Citadele banka” Jelgavas filiāles pārvaldniece Laura Kovaļevska.

„Šī gada konkursā bija vērojama lielāka konkurence darbu kvalitātes un inovāciju ziņā. Tas nozīmē, ka konkursa ideja ir nostrādājusi un jaunieši ir uztvēruši šo konkursu kā reālu instrumentu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Priecēja arī tas, ka daļa no projektiem paredz nodrošināt nevis tikai idejas autora nodarbinātību, bet arī radīt jaunas darba vietas lauku reģionos. Kā nozīmīgāko šī konkursa ieguldījumu tomēr uzskatu to, ka jaunieši, kuri strādāja pie savas biznesa idejas izstrādes, faktiski tādā veidā palīdzēja sev pašiem spert vēl dažus soļus sava biznesa uzsākšanai. Ar tiem jauniešiem, kuri vēlēsies reāli uzsākt uzņēmējdarbību, LLKC konsultanti turpinās sadarbību arī nākošajā gadā, piedāvājot konsultācijas un finansējuma piesaistes pakalpojumus,” – vērtē LLKC pārstāvis žūrijā Dzintars Vaivods.

Konkursa uzvarētāja Inga Gailīte no Ogres novada Meņģeles pagasta iepazīstināja ar savu ideju ražot mīkstās rotaļlietas un suvenīrus no dabiskās ādas gan pieaugušajiem, gan bērniem. Doma radusies, kad vēlējusies iegādāties draudzenei dāvanu, bet veikalos pieejamās šķitušas nepiemērotas. Tad ķērusies pie darba pati. Vēlāk analizējusi produkcijas klāstu Kalnciema ielas tirgū un citur, sākusi veidot savas rotaļlietas no kvalitatīvas ādas atgriezumiem, par galveno tēmu izvēloties zivis – butes, nēģus, arī dārzeņus – kartupeļus un citus. Sākot ideju realizēt šāgada ziemā, saņemtas labas atsauksmes, kas devušas drosmi, un, piedāvājot produkciju veikalā „Riija”, dažu mēnešu laikā pārdotas 52 vienības, kā arī veiksmīgi startēts interneta veikalos. Mērķis esot izveidot sociāli atbildīgu uzņēmumu, izveidojot darbnīcu un nodarbinot cilvēkus lauku teritorijā, lai dotu ieguldījumu sava novada attīstībā. Galvenais – izveidot savu, atpazīstamu un ar laiku populāru zīmolu, kas garantētu kvalitāti. 

Konkursa uzvarētājs Uldis Arnicāns no Balvu novada Kubulu pagasta iecerējis nodarboties ar biškopības inventāra ražošanu, to pielāgojot modernām un mobilām prasībām, apkalpojot klientus arī to bišu dravu tuvumā. Viņa ražotajiem stropiem būtu piešķirta septiņu gadu garantija, kā arī nodrošinājums ar ekoloģiskas krāsas lietošanu un servisa apkopi. Ražojot stropus, tiktu aptverta vairāk nekā 3400 biškopju liela mērķauditorija, no kuras 76% iestājušies Latvijas Biškopības biedrībā, kas garantē profesionālu sadarbību. Aprēķini rāda, ka katru gadu Latvijā nolietošanās dēļ jānomaina aptuveni vairāk nekā 46 tūkstoši stropu, kas, ņemot vērā arī konkurenci, ir pietiekami augsts rādītājs. Tagad jau sagādāti vairāki darbagaldi, taču tehnikas vēl trūkst, piemēram, automašīnas piekabes, piecu operāciju darbagalda un ģeneratora, kas ļautu veikt iecerētos pakalpojumus mājās pie klienta.

Konkursa trešās vietas ieguvēja Līga Šēna no Saldus novada Druvas pagasta iecerējusi izveidot fitnesa studiju „Fiziotonuss”, kur galvenie būtu fizioterapeita pakalpojumi pēc individuālas programmas, palīdzot cilvēkiem rehabilitācijas procesā pēc traumām un operācijām, kā arī bērniem – stājas problēmu risināšanā.

Pēc apbalvošanas ceremonijas Inga Gailīte sacīja, ka, ja nebūtu šī konkursa, viņa diez vai būtu uzrakstījusi savu biznesa projekta plānu, bet pasākums būtiski motivējis. Iegūto prēmijas naudu viņa izmantos iekārtu iegādei un apgrozāmajiem līdzekļiem. Savukārt Uldis Arnicāns atzina, ka lielākais ieguvums no šī pasākuma ir bijusi iespēja tikties ar konsultantiem, vaicāt to, kas viņam nav skaidrs, kā arī uzzināt iepriekšējo gadu veiksmīgās pieredzes stāstus. Prēmijā iegūtā nauda tiks ieguldīta apgrozāmajos līdzekļos un uzņēmuma pamatkapitālā.   

Savukārt Jānis Valters no Naudītes pagasta teica, ka, neskatoties uz izcīnītajām vietām un atbalstu konkursā, uzvarētāji jau ir visi piecpadsmit fināla dalībnieki, jo nokļūts līdz šim brīdim, iegūtas plašas zināšanas un LLKC konsultantu padoms, kas lieti noderēs.

Lai pasākuma dalībnieki gūtu plašāku informāciju par norisēm Latvijas ekonomikā, atbalsta iespējām un pozitīvo pieredzi, ar stāstījumu uzstājās vairāki viesi. AS „Citadele banka” ekonomiste Simona Striževska stāstīja par ekonomikas tendencēm dažādās uzņēmējdarbības nozarēs, tajā skaitā lauksaimniecībā. VA/S „Hipotēku un zemes banka” pārdošanas vadītāja Daiga Buhholce informēja par šīs bankas pakalpojumu piedāvājumiem jaunajiem zemniekiem. Savukārt SIA „Grauda spēks” īpašnieks Raimonds Biedrītis stāstīja par savu pieredzi, izveidojot vairākus veiksmīgus uzņēmumus – kosmētikas izejvielu ražošanā, izglītošanā par kosmētisko līdzekļu izgatavošanu saviem spēkiem, pilngraudu miltu malšanu, maizes cepšanu u. c. Jāpiebilst, ka Raimonds četrus gadus strādājis LLKC Tālākizglītības nodaļā, un te arī guvis daudz vērtīgu atziņu sava biznesa attīstībai.

Uzziņai. Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas konkursu „Laukiem būt!” LLKC rīko otro gadu pēc kārtas un tā mērķis ir, sniedzot praktisku palīdzību, mudināt lauku jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem iesaistīties lauku uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā dzīvē. Pasākums „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” sākās jau pavasarī ar informatīvajām dienām, kurās jaunieši 15 Latvijas reģionos tika iepazīstināti ar pasākuma norisi. Jaunieši, kuri ieinteresējās par šo pasākumu un vēlējas savas idejas īstenot, piedalījās mācībās, kurās apguva prasmi noformulēt savas idejas, apgūt uzņēmējdarbības un grāmatvedības pamatus, izprast biznesa plānu un projektu būtību, to sastāvdaļas, kā arī mācījās izstrādāt savus biznesa plānus vai projekta pieteikumus.

Sagatavoja Dace Millere,

LLKC Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste

Foto: Elīna Pundure un Māris Millers

      Atpakaļ