Īstenots projekts „Latviešu tautas tērpu iegāde kultūras mantojuma saglabāšanai Dagdas novadā”
27.11.2013


2013.gada oktobra beigās tika pabeigta projekta Nr. 12-03-LL22-L413201-000011 "Latviešu tautas tērpu iegāde kultūras mantojma saglabāšanai Dagdas novadā". Projekta rezultātā Dagdas Tautas nama tautas deju ansamblis "Dagda" un Šķaunes pagasta tautas deju kolektīvs "Dancary" ieguva jaunus latviešu tautas tērpus, kas uzlaboja gan priekšnesumu kvalitāti, gan dejotāju vizuālo tēlu. Tajā pašā laikā palielinājies esošu tērpu klāsts, kas ļauj variēt dejas un iekļaut deju repertuārā vēl nebijušas kompozīcijas, ko agrāk neatļāva piemērotu tērpu trūkums. Skatītāji var priecāties par jaunām dejām un iepazīt patiesus latviešu/latgaliešu tautas tērpus, kas daudziem, iespējams, būs motivācija iestāties deju kolektīvā. Projekta realizācijas rezultātā ir sasniegts projekta mērķis - sekmēta tautas deju tradīciju saglabāšanu un attīstīšanu, īpašu uzmanību veltot Latgales kultūras mantojumam.

Kopējās projekta izmaksas sastādīja LVL 9119,94 (EUR 12976,51).

Attiecināmās izmaksas: LVL 7537,14 (EUR 10724,38).

Publiskais finansējums: LVL 6783,43 (EUR 9651,95).


Informāciju sagatavoja:

Projektu koordinatore

Aļona Matvejeva
      Atpakaļ