Saprātīgi risinājumi lauku jauniešiem
26.11.2013


Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” organizēja mācību braucienu Dagdas un Krāslavas novadu jauniešu organizāciju pārstāvjiem uz starptautisko konferenci „Saprātīgi risinājumi lauku jauniešiem” Lietuvā, kur tika izrunāti jautājumi par jaunatnes politikas īstenošanas rezultātiem un iecerēm jaunajā 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Konferences ietvaros lietuviešu un ārzemju (Zviedrijas, Anglijas, Igaunijas un Latvijas) vietējās rīcības grupas dalījās ar pieredzi darbā ar lauku kopienām, biedrībām, uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem un pašvaldībām, kas aktīvi strādā vai plāno strādāt ar lauku jauniešiem.

Tika secināts, ka liela uzmanība ir jāpievērš jauniešu politikas jautājumiem nākošajā 2014.-2020.gada plānošanas periodā, jo šis ir ļoti aktuāls jautājums, lai veicinātu jauniešu interesi uzsākt uzņēmējdarbību savā valstī, savā novadā, kamēr jaunieši ir uz vietas, nevis plānot aktivitātes, lai jauniešus atgrieztu mājās, kad tie jau ir aizbraukuši. Zviedrijas vietējās rīcības grupas pārstāvji atzina, ka ļoti nozīmīgi ir veidot abpusēju atdevi starp jauniešiem, jauniešu organizācijām un pašvaldību pārstāvjiem. Ir ļoti nozīmīgi sniegt jauniešiem zināšanas par uzņēmējdarbības jautājumiem kopš bērnības, lai veicinātu jaunu ideju rašanos par uzņēmējdarbības iespējām savā novadā.

Lietuvas jauniešu organizācijas dalījās pieredzē, kā veicināt jauniešu iniciatīvu. Tika atzīts, ka nepieciešams iesaistīt jauniešus kopīgās aktivitātēs, kur jaunieši var redzēt sava ieguldītā darba atdevi, tādā veidā radot ne tikai atbildības sajūtu par paveikto, bet arī piederības sajūtu savam ciemam, pilsētai. Kā labākie piemēri tika minēta jauniešu iesaistīšana dažādu mārketinga materiālu izstrādē, jaunu ideju radīšanā par suvenīriem un vietējiem produktiem. Jauniešus jāiesaista lēmumu pieņemšanā un jāorganizē dažādi sadarbības un pieredzes apmaiņas pasākumi, lai jaunieši varētu lepoties ar saviem paveiktajiem darbiem.

Konferencē piedalījās Lietuvas valsts prezidente un ministru prezidents, kuri apstiprināja jauniešu politikas jautājumu nozīmību ne tikai vietējo pašvaldību teritorijās, bet arī visas valsts līmenī.
      Atpakaļ