Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā ir izveidota atbalsta vieta krīzes situācijā nonākušiem bērniem un jauniešiem
18.12.2013


 

Atbalsta vieta radīta ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta Nr. 12-03-LL22-L413101-000006 „Atbalsta vietas izveide krīzes situācijā nonākušiem Dagdas novada bērniem un jauniešiem”ietvaros.

Projekta mērķis bija radīt vidi Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā, kurā krīzes situācijā nonākušie var iesaistīties grupu psiholoģiskajās nodarbībās, atbrīvoties no stresa, saturīgi pavadīt brīvo laiku un uzlabot savu fizisko stāvokli.

Ieviešot projektu bija veikta konsultācija ar psihologu, kas ir ieinteresēts vadīt grupu nodarbības un tika sastādīts vēlamais nodarbību telpas portrets un nepieciešamā inventāra saraksts rezultatīvam darbam. Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra telpa tika iekārtota atbilstoši bērnu un jauniešu uztverei un neformālas gaisotnes radīšanai, kas dos iespēju atbrīvoties un atklāties. Projekta ietvaros tika iegādāts:

· Mēbeļu komplekts (sēžammaisi, ādas dīvāns, žurnālgalds, atvilktņu skapis, plaukti);

· Tekstilizstrādājumi (žalūzijas, dekoratīvie spilveni draudzības paklāja veidošanai);

· Tehnikas komplekts (projektors, sienas ekrāns, portatīvais dators, skandas, Blu-ray atskaņotājs, MP3 atskaņotāji, televizors);

· Krāsu terapijas komplekts (magnētiskās un krāsojamās mandalas, sveces ar RGB LED krāsu maiņas moduli, LED apgaismojums LivingColors);

· Smilšu terapijas komplekts (smilšu terapijas kastes ar statīviem, gaismas kastes zīmēšanai smiltīs, figūru komplekts);

· Sporta aprīkojums (ielas sporta trenažieri – līdztekas, vingrošanas baļķis, multifunkcionāls rāmis, rotācijas trenažieris; džudo lelle, boksa cimdi, velotrenažieris, eliptiskais trenažieris, vēdera preses trenažieris, daudzfunkciju trenažieris)

Šādā veidā Dagdas novadā tika izveidots jauns pakalpojums, kura ietvaros Dagdas novada krīzes situācijā nonākušiem bērniem un jauniešiem tika dota iespēja iesaistīties grupu psiholoģiskajās nodarbībās, kuru laikā galvenais akcents ir tikts uz smilšu terapijas, krāsu terapijas un mākslas terapijas veidu, kas ietver vizuālo mākslu, mūziku, dejas un kustību izmantošanu, kas līdz šim Dagdas novadā vēl netika praktizētas.

LAD finansējums 10 086.59 LVL (90% no attiecināmām izmaksām)

Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums – 5 633.84 LVL (10% + PVN 21% + neattiecināmās izmaksas)

 

Informāciju sagatavoja:

Olga Čapkeviča

Dagdas novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu koordinatore
      Atpakaļ