122264

XBOX sacensības Dagdas jaunieši iniciatīvu centrā
24.01.2013


18. janvārī  Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā notika Dagdas Viduslatgales profesionālās vidusskolas  studenta Ivana Trofimova iniciētās x-box spēles sacensības, kurās piedalījās Dagdas un novada Dagdas, Asūnes, Konstantinovas pagastu jaunieši.

Xbox ir Microsoft izveidotā spēļu konsole, kura skanē un atdarina cilvēka kustības, līdz ar to jaunieši ne tikai izlaidējas, bet arī fiziski aktīvi pavada brīvo laiku. 

Pasākuma dalībnieki atzina, ka vairāk kā 3 stundas ilgās sacensības aizritēja nemanot un ar lielu interesi.
Sacensību  noslēgumā visi dalībnieki saņēma Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra  pateicības un nelielas balvas.
Pirmo vietu ieguva Oļģerds Ziners, otro vietu ieguva Rita Šuķele un trešo vietu ieguva Gvido Pētersons.
Īpašs paldies  Ivanam Trofimovam par aktīvu un radošu darbību Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā un brīvprātīgai jaunietei Melantai Skrebai par atbalstu sacensību rezultātu izvērtēšanā.

Informāciju sagatavoja Dagdas novada jaunatnes lietu speciāliste S.Ilatovska

      Atpakaļ