Kursi – ceļš uz savstarpējo sapratni
20.06.2014


 

Lai veicinātu Latvijas valstspiederīgo iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā, biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs” projekta „Tavu iespēju „ABC””,  kas tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.– 2014.gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas  "Nevalstisko organizāciju projektu programma" ietvaros, piedāvāja 120 akadēmisko mācību stundu latviešu valodas un kultūrvēstures kursus Daugavpils un tuvāko novadu iedzīvotājiem.

Laika posmā no 2014. gada marta līdz jūnija vidum projekta ietvaros tika nokomplektētas 4 latviešu valodas un kultūrvēstures kursu grupas pa 15 cilvēkiem katrā grupā (kopā 60 cilvēki) un novadītas 120 akadēmisko mācību stundu apjoma nodarbības. Kursi notika Dagdā (Krāslavas novads), Medumos (Daugavpils novads) un 2 grupas Daugavpilī.Latviešu valodas apguves un kultūrvēstures kursu mērķis – uzlabot latviešu valodas zināšanas un prasmes gan sarunvalodā, gan gramatikā, iepazīstināt ar dažādiem latviešu tautas vēstures un kultūras faktiem.

Kursos mācījās dažādu valsts iestāžu un individuālo uzņēmumu profesiju pārstāvji, dažādu sociālo grupu pārstāvji,cilvēki ar dažādu zināšanu līmeni. Kursu nodarbību laikā tika pievērsta uzmanība visām valodas prasmēm - lasīšana, runāšana, klausīšanās prasmes un rakstīšana - , kas laika gaitā tika pilnveidotas. Kursanti nodarbību noslēgumā atzina, ka savas zināšanas izmantos ļoti mērķtiecīgi dažādās jomās – gan darbā, lai sazinātos ar apmeklētājiem, klientiem, darba kolēģiem un vadību, gan sadzīves situācijās, lai veiksmīgāk saprastu informāciju dažādos mediju avotos, kontaktētos ar kaimiņiem un arī tuviniekiem, kā arī novērtēja savas stiprās un vājākās puses, lai sagatavotos valsts valodas zināšanu pakāpes eksāmenam. Īpašu interesi radīja Latvijas vēstures un kultūras fakti – par latviešu valodas pirmsākumiem un rašanos, par interesantām personībām, kas Latvijas vārdu nes pasaulē, par gadskārtu svētkiem, par latviešu tradicionālajiem godiem un saimes ikdienu u.c. -,  kas bieži vien tika dzirdēti pirmoreiz, kā arī tika atrasts daudz saskares punktu ar citu tautu vēsturi, kultūruun tradīcijām. 

Kursante Jeļena Bovte, daugavpiliete, kas ikdienā strādā ar cilvēkiem, atzina, ka augstākā līmeņa valodas apguves kursi ievērojami pilnveidoja viņas latviešu valodas zināšanas un prasmes, tas ļaus kvalitatīvāk apkalpot klientus, uzlabot saskarsmes prasmes gan darbā, gan ceļojot pa Latviju, jo krievu valodas prasmes nevar izmantot visos Latvijas novados, dažos novados šo valodu nesaprot. Ievērojami tika uzlabotas arī gramatikas prasmes, jo nodarbību laikā tika aplūkotas dažādas gramatikas tēmas, arī tās, kurās slēpjas latviešu valodas gramatikas „zemūdens akmeņi”.

Vislielākais ieguvums – uzlabotā sarunvaloda. Kursu nodarbībās daudz runājām, uzzinot daudz jauna gan viens par otru, gan apspriežot izlasītos materiālus no jaunākajiem preses izdevumiem. Kursantu labvēlīgā attieksme vienam pret otru „nojauca” visas valodas barjeras, iedrošināja saziņai. Īpaši interesanti bija salīdzināt ar krievu valodu dažādus aforismus, frazeoloģismus, anekdotes, jokus – izrādās, katrai tautībai ir sava izpratne par lietu kārtību pasaulē, tas arī nosaka specifisko saziņas līdzekļu izmantošanu sarunvalodā. Dažādas tautas arī joko dažādi!
Jeļena Bovte iedrošina arī citus izmantot piedāvātās iespējas apmeklēt jebkurus latviešu valodas kursus, jo tas tikai palīdz droši „dzīvot” citā valodā – uzlabo valodas prasmes, ceļ pašapziņu, palīdz izprast savus apkārtējos, līdzcilvēkus, droši justies sabiedrībā.

 

 


      Atpakaļ