2014.gada 13. un 14. martā Daugavpilī notika 2 dienu seminārs „Veiksmīgas publicitātes nosacījumi”
17.03.2014


 

2014.gada  13. un 14. martā Daugavpilī notika 2 dienu seminārs „Veiksmīgas publicitātes nosacījumi”, ko vadīja biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse politikas koordinatore Inta Šimanska un projektu asistente Anita Īvāne. Seminārs tika organizēts projekta „Tavu iespēju ABC” ietvaros.
 
Seminārā piedalījās biedrību - „Krāslavas rajona partnerība”, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”, Attīstības aģentūra “Pieci” – deleģētie pārstāvji: iesaistītie dalībnieki, darbinieki, biedri, dibinātāji.

Semināra nodarbību laikā klausītāju uzmanība tika pievērsta diviem svarīgākajiem jautājumiem: publicitātes nolūks un publicitātes instrumenti. Iztirzājot publicitātes nolūka aspektus, īpaša vērība tika pievērsta informācijas lomai darbam ar sabiedrību, informācijas aspektu – ziņa, mērķauditorija, formāts – ievērošanas nozīmei, kā arī praktiskajiem aspektiem, jo publicitāte ir gan kā rīks, gan kā atpazīstamības rezultāts. Protams, svarīga lieta ir publicitātes instrumenti. Tika aplūkoti to izvēles pamatnosacījumi un pielietojums praksē, sākot no preses relīzēm līdz infografiku veidošanai. Tika doti praktiski padomi un izstrādāti praktiski uzdevumi. Klausītāji labprāt diskutēja par šiem jautājumiem un arī dalījās savā pieredzē.

Īpaši noderīgi semināra vadītāju padomi bija jauniešiem. Ar lielu interesi viņi ieklausījās vadītāju teiktajā, jo semināra vadītājas īpaši akcentēja, kā pareizi izvēlēties jauniešu avīžu tematus, kā veiksmīgāk noformēt savus izdevumus, lai piesaistītu lasītāju uzmanību un rosinātu interesi un motivāciju lasīt tos. 

 
      Atpakaļ