Enerģijas nozīme vietējā ekonomikā
07.11.2014


2014. gada 12. novembrprojekta „Ēku energoefektivitāte – resursu ekonomija un vides saudzēšana” ietvaros tiek rīkota apaļā galda diskusija „Enerģijas nozīme vietējā ekonomikā” (Diskusija notiek Arodbiedrību mājā, Bruņinieku ielā 29/31, 3. stāvā, 314. kabinetā. Sākums pulksten 14:00)

Turpinot energoefektivitātes diskusiju projekta „Ēku energoefektivitāte – resursu ekonomija un vides saudzēšana” ietvaros, svarīgi apzināties, ka energoefektivitāte ēkās ir tikai viena no komponentēm kompleksajā enerģētikas sistēmā. Plānojot energoefektivitāti valstī, pašvaldībā vai mājsaimniecībā viens no svarīgiem nosacījumiem ir enerģiju uztvert kā sistēmu kurā jāpievērš uzmanība enerģijas ražošanai, tās avotam, enerģijas piegādei un enerģijas gala patēriņam. Viens no 2012/27/ES „Energoefektivitātes direktīvas“ darbības mērķiem ir veicināt efektīvu atjaunīgo energoresursu izmantošanu. Efektīva un ilgtspējīga AER izmantošana ne tikai sniedz ieguldījumu vidrūpē, saglabājot klimatu un vidi, ļauj efektīvi plānot un izmantot pieejamos resursus, bet arī sniedz iespējas attīstīt vietējo ekonomiku.

Eiropā aizvien vairāk tiek runāts par nepieciešamību lokalizēt enerģijas ražošanu – tas saistīts ar elektroenerģijas tirgus decentralizācijas procesu, atjaunojamo energoresursu ienākšanu tirgū, virzību prom no fosilo energoresursu izmantošanas un dažādām iniciatīvām ar mērķi panākt vietējo vai reģionālo pašpietiekamību energoresursu izmantošanas ziņā.

Šajā kontekstā bieži tiek minēti t.s. kopienu enerģijas projektu attīstība, kas ir samērā plašs jēdziens un var iekļaut daudzas lietas. Kopienu enerģijas projekti var tikt piemēroti trim jomām: Elektroenerģijas ražošana, izmantojot AER mazā un vidējā mērogā; Vietējās siltumapgādes sistēmas, kas pieder enerģijas kooperatīviem vai pašvaldībām; Energoefektivitātes shēmas – to ietvaros vietējās organizācijas vai bezpeļņas uzņēmumi sniedz atbalstu mājsaimniecībām energoefektivitātes uzlabošanai.

Ekspertu diskusijā apskatīsim sekojošas tēmas:

  • Vietējā ekonomika – enerģijas loma tajā;
  • Vietējās ekonomikas attīstība Latvijā, kopienu un pašvadību loma;
  • Iespēja virzīt sabiedrības vadītus enerģijas projektus Latvijā;
  • Energoefektivitātes paaugstināšanas, elektrības un siltuma ražošanas iespējas Latvijā arsabiedrības virzītām iniciatīvām.

Diskusiju vada Selīna Vancāne, biedrības „Latvijas Zālā kustība” valdes priekšsēdētāja.

Diskusijā piedalās (TBC):

Reinis Āboltiņš , „Providus” enerģētikas politikas pētnieks; Āris Ādlers, Latvijas Lauku foruma pārstāvis; Jānis Brizga,biedrības „Zaļā Brīvība” vadītājs; Alda Ozola, LR VARAM valsts sekretāra vietniece vides jautājumos; Inga Kreicmane,ZREA vadītāja; Ina Bērziņa – Veita, Latvijas Siltumapgādes uzņēmumu asociācijas valdes locekle; Ansis Dobelis, Brīvības un solidaritātes fonda valdes loceklis; Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis; LR Ekonomikas ministrijas pārstāvis, LR Saeimas frakciju pārstāvji.

Pasākums notiek sadarbībā ar biedrību „Latvijas Zaļā kustība”
      Atpakaļ