122371

Aktīvi gatavojamies jaunajam periodam
10.11.2015


 

 

 

Beidzoties vasaras sezonai, biedrība “Krāslavas rajona partnerība” noslēdza arī 2009. - 2014. gada LEADER pasākumu periodu. Laika posmā no 2009. gada tika paveikts vērienīgs darbs – izsludināti 19 projektu konkursi, kuru ietvaros Aglonas, Dagdas un Krāslavas novados īstenoti 98 projekti. Biedrība kā vietējā rīcības grupa novērtēja sasniegto, apzināja šī brīža vajadzības un sāka gatavoties jaunajam periodam. 


Septembrī “Krāslavas rajona partnerība” uzsāka jauna projekta īstenošanu, kura ietvaros tiks izstrādāta vietējā attīstības stratēģija 2015. - 2020. gadam, lai turpinātu aizsāktās LEADER pasākumu aktivitātes un ieviestu jaunas, kas vairāk tiks vērstas uz uzņēmējdarbības attīstību un veicināšanu. 


Jaunajā periodā līdz 2020. gadam kā prioritārā joma ir noteikta uzņēmējdarbība, gan telpu labiekārtošana, gan iekārtu iegāde, gan arī iespēja saviem darbiniekiem nodrošināt kvalifikācijas celšanu. Atbilstoši ministru kabineta noteikumu projektam, uzņēmēji varēs saņemt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu līdz 80 procentiem.


Biedrībām, kuras aktīvi īstenoja projektus iepriekšējā periodā, jaunais periods nāks ar lielāku atbildību un uzņemšanos. Sabiedriskā labuma projektiem, kuru rezultātā netiks pieprasīta samaksa, varēs saņemt ELFLA finansējuma atbalstu līdz 90 procentiem, taču, ja projekta rezultātā tiks paredzēta jebkāda veida samaksa (arī projekta rezultātu uzturēšanai), ELFLA atbalsts tiks samazināts.


Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” līdz šī gada nogalei organizēs seminārus Aglonas, Dagdas un Krāslavas novados, lai iepazīstinātu ar jaunajām iecerēm un uzzinātu arī iedzīvotāju viedokli par nepieciešamajām aktuālajām vajadzībām, sevišķi lauku teritorijās. Semināru laika grafiks tiks izvietots biedrības mājas lapā www.kraslavaspartneriba.lv. 


Aicinām sekot līdzi informācijai mūsu mājas lapā, būt aktīviem un piedalīties semināros, kā arī izmantot jaunās iespējas, ko sniegs LEADER pasākumi!
 

 
      Atpakaļ