Tautas tērpu iegāde etnogrāfiskajam ansamblim „Aulejas sievas”
02.02.2015


                                                       

 

2012.gadā biedrība "Aulejas nākotnei" iesniedza projektu "Tautas tērpu iegāde etnogrāfiskajam ansamblim "Aulejas sievas" pieteikumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” attiecināmās vietējās attīstības stratēģijas rīcībā „Kultūras mantojuma/tradīciju saglabāšana un attīstīšana”.

Projekta mērķis bija kultūras tradīciju saglabāšana un attīstīšana Aulejas pagastā, uzlabojot etnogrāfiskā ansambļa „Aulejas sievas” vizuālo tēlu.

2013.gada sākumā projekts tika apstiprināts un biedrība „Aulejas nākotnei” noslēdza līgumu ar biedrību „Ludzas amatnieks” par 7 tautas tērpu komplektu izgatavošanu. Atbilstoši Dienvidlatgales tērpu paraugiem tiks izgatavoti brunči, blūzes, pārpieri, kreklu saktiņas, seģenes, galvasauti, jostas, vestes, kurpes un zeķes.

 

Kopējais projekta budžets 2194,50 lati, ELFLA finansējums -1918,35 lati.

 

Biedrības „Aulejas nākotnei” valdes loceklis 

Aivars Umbraško
      Atpakaļ