122422

Atbalstīts autoservisa projekts jaunu pakalpojumu radīšanai
30.11.2016


LEADER projektu konkursā atbalstu guvis projekts, kas attīstīs jaunus uzņēmējdarbības pakalpojumus, veicinot konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.  Piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finasnējumu  33 194.00  EUR, projekta "Jaunu pakalpojumu radīšana uzņēmuma attīstībai un ilgtspējai" ietvaros SIA “Stivuls”  iegādāsies autoservisa iekārtas: pacēlājus, riepu balansēšanas un montāžas stendus, diagnostikas iekārtu, klimatkontroles un A/C sistēmu apkopes staciju, gaismas stara regulēšanas iekārtu u.c.  

Autoserviss piedāvās jaunu pakalpojumu - jaunākās paaudzes LED lukturu regulēšanu gan autoservisā Krāslavā, gan izbraucot ar šo ierīci pie klienta.   

Kopš  2010.gadu autoservisā tiek sniegti pakalpojumi riepu montāžā un balansēšanā, metināšanas pakalpojumi un ritošās daļas remonta pakalpojumi. Iegādātās autoservisa iekārtas ļaus paplašināt pakalpojumu klāstu. Projekts tiks īstenots Krāslavā, Indras ielā 32b.

Kopējās projekta izmaksas -  47 420.00 EUR, no tām ELFLA publiskais finansējums 33 194.00  EUR

 




      Atpakaļ