122392

Informatīvie semināri LEADER projektu iesniedzējiem
29.04.2016


 

Izsludinātā projektu konkursa “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” ietvaros notiks semināri projektu iesniedzējiem.

Semināra norises datums, laiks un vieta:

-    2016. gada 11. maijā pulksten 10:00 Aglonas novadā, Daugavpils ielā 8, Aglonā (Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrā “Strops”);

-      2016. gada 11. maijā pulksten 14:00 Dagdas novadā, Alejas ielā 29, Dagdā (Dagdas Tautas nama izstāžu zālē);

-      2016. gada 17. maijā pulksten 10:00 Krāslavas novadā, Skolas ielā 7, Krāslavā (aktu zālē, 3. stāvā).


DARBA KĀRTĪBA AGLONĀ un KRĀSLAVĀ:

Laiks      Tēma

09.45 – 10.00   Reģistrācija

10.00 – 10.30   Vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam rīcības un LEADER pieejas īstenošana

10.30 – 11.05   Projektu iesniegšanas un īstenošanas nosacījumi (MK noteikumi, cenu salīdzināšana, dokumenti u.c.)

11.05 – 11.45   Vietējās rīcības grupas (VRG) projektu vērtēšanas kritēriji

11.45 – 12.15   AS Latvijas Attīstības finanšu institūcijas ALTUM atbalsta programmas

12.15 – 12.45   Jautājumi un atbildes

 

DARBA KĀRTĪBA DAGDĀ: 

13.45 – 14.00  Reģistrācija

14.00 – 14.30  Vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam rīcības un LEADER pieejas īstenošana

14.30 – 15.00  AS Latvijas Attīstības finanšu institūcijas ALTUM atbalsta programmas

15.00 – 15.35  Projektu iesniegšanas un īstenošanas nosacījumi (MK noteikumi, cenu salīdzināšana, dokumenti u.c.)

15.35 – 16.00  Vietējās rīcības grupas (VRG) projektu vērtēšanas kritēriji

16.00 – 16.30  Jautājumi un atbildes 

 

!! Lūdzam pieteikt savu dalību seminārā, zvanot pa tālr. 25608232 (Zane) vai rakstot uz e-pastu: kraslavaspartneriba@inbox.lv 

Plašāka informācija par projektu konkursu un cita aktuāla informācija ir pieejama biedrības „Krāslavas rajona partnerība” mājas lapā www.kraslavaspartneriba.lv vai Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 27. maija līdz 2016. gada 27. jūnijam. Informācija par atklāta projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu ŠEIT.

 

Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” kontaktinfomācija:

Zane Ločmele – VRG projekta administratīvā vadītāja, tālr. 25608232

Aina Dzalbe – VRG projekta koordinatore, tālr. 26195753

Mājas lapa: www.kraslavaspartneriba.lv 
      Atpakaļ