122401

Semināri Aglonā, Dagdā un Krāslavā LEADER projektu iesniedzējiem
05.08.2016


Uzzini, kā sagatavot projektu iesniegumu projektu konkursam 2.1 rīcībā “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.

Semināru organizē vietējā rīcības grupa (VRG), biedrība “Krāslavas rajona partnerība.

Semināra norises datums, laiks un vieta:

  • 2016. gada 17. augustā pulksten 10:00 Aglonas novadā, Daugavpils ielā 8, Aglonā (Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrā “Strops”);
  • 2016. gada 17. augustā pulksten 14:00 Dagdas novadā, Alejas ielā 4, Dagdā (Dagdas novada domes sēžu zālē);
  • 2016. gada 19. augustā pulksten 13:00 Krāslavas novadā, Skolas ielā 7, Krāslavā (aktu zālē, 3. stāvā). 

DARBA KĀRTĪBA AGLONĀ 

Laiks      Tēma

09:45 – 10:00      Reģistrācija

10:00 – 10:40      Vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam rīcības, LEADER pieejas īstenošana un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" aktivitātes

10:40 – 11:30  Aktivitātes 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"projektu iesniegšanas un īstenošanas nosacījumi (MK noteikumi, cenu salīdzināšana, dokumenti u.c.)

11:30 – 12:15      Vietējās rīcības grupas (VRG) projektu vērtēšanas kritēriji rīcībā 2.1.

12:15 – 12:45      Jautājumi un atbildes

DARBA KĀRTĪBA DAGDĀ: 

13:45 – 14:00      Reģistrācija

14:00 – 14:40      Vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam rīcības, LEADER pieejas īstenošana un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" aktivitātes

14:40 – 15:30  Aktivitātes 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"projektu iesniegšanas un īstenošanas nosacījumi (MK noteikumi, cenu salīdzināšana, dokumenti u.c.)

15:30 – 16:15      Vietējās rīcības grupas (VRG) projektu vērtēšanas kritēriji

16:15 – 16:45      Jautājumi un atbildes


DARBA KĀRTĪBA KRĀSLAVĀ 

12:45 – 13:00      Reģistrācija

13:00 – 13:40      Vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam rīcības, LEADER pieejas īstenošana un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" aktivitātes

13:40 – 14:30  Aktivitātes 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"projektu iesniegšanas un īstenošanas nosacījumi (MK noteikumi, cenu salīdzināšana, dokumenti u.c.)

14:30 – 15:15      Vietējās rīcības grupas (VRG) projektu vērtēšanas kritēriji

15:15 – 15:45      Jautājumi un atbildes

Plašāka informācija par projektu konkursu un cita aktuāla informācija ir pieejama biedrības „Krāslavas rajona partnerība” mājas lapā www.kraslavaspartneriba.lv vai Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv 

Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” kontaktinfomācija:

Zane Ločmele – VRG projekta administratīvā vadītāja, tālr. 25608232

Aina Dzalbe – VRG projekta koordinatore, tālr. 26195753

Mājas lapa: www.kraslavaspartneriba.lv  
      Atpakaļ