122453

Uzlabo ūdens tūrisma maršrutus Aglonas un Krāslavas novados
30.08.2017


Latvijas ūdens tūrismam ir senas tradīcijas un bagāta vēsture. Latgalē Aglonas, Krāslavas un Dagdas novadi ir vieni no bagātākajiem ar ūdens tūrismam nepieciešamajiem resursiem. Ļoti svarīgi, ka šeit ūdens tūrismam nav sezonalitātes, tikai jāizvēlas gadalaikiem un spējām atbilstoši maršruti. Ziemā un pavasarī  riskantākos maršrutus izvēlas braucēji ar pieredzi, bet  vasaras ūdens tūrisms ir vairāk saistīts ar atpūtu un tam nav nepieciešams īpaša dalībnieka pieredze un fiziskā sagatavotība.  

Zemnieku saimniecībai ”Kaparlauki”, kas ūdens tūrismā sevi pozicionē arī kā viesu nams “Ezersētas”, ir daudzu gadu pieredze ūdens tūrisma pakalpojumu sniegšanā. Populāri ir ūdens tūrisma maršruti pa Latgales ezeriem, kas  savienoti ar caurtekām, upītēm vai atrodas tuvu viens pie otra. Pašlaik Latgalē ļoti vāji ir attīstīta ūdens tūrisma infrastruktūra (laipas, laivu piestātnes, atpūtas vietas) salīdzinot ar Vidzemi, Kurzemi, Igaunijas republiku. Lai piedāvātu jaunus ūdens tūrisma maršrutus un uzlabotu infrastruktūras pieejamību, z/s “Kaparlauki” izstrādāja un iesniedza  “Krāslavas rajona partnerībā”  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER projektu “Ar ūdenstūrismu saistītās infrastruktūras attīstība rekreācijas  objektos Aglonas un Krāslavas novados”. Ūdens tūrisms nav saistīts ar vienu konkrētu vietu (kā, piemēram, tūristu mītne), tas saistās ar plašu teritoriju, kas aptver vairākas pašvaldības. Līdz ar to  projekts tiks īstenots kā sabiedriskā labuma projekts, jo laipu infrastruktūra būs pieejama visiem interesentiem bez maksas, ne tikai ūdens tūristiem. Projekta rezultātus izmantos ne tikai z/s “Kaparlauki” klienti, bet arī citas saimniecības, kas piedāvā līdzīgus pakalpojumus Latgalē ūdens tūrismā, individuālie ceļotāji no Latgales un Latvijas. 

Ierosinājumi par infrastruktūras uzlabošanu nāk no pašiem ūdens tūristiem, kuriem ir grūti orientēties atrodoties uz ezera, piestāšana krastos nav visai ērta utt. Ļoti lielas grūtības sagādā pārvietošanās no viena ezera uz otru, jo krasti ir aizauguši, dūņaini, grūtības sagādā laivu ielaišana, izcelšana un pārvietošana. Ūdens tūristu atsauksmes un ierosinājumus par nepieciešamību uzlabot infrastruktūru var izlasīt mājas lapā www. laivaslatgale.lv. 

Īstenojot projektu ir plānots uzstādīt laipas 3 ezeros, kas saistīti ar ūdens tūrismu. Laivotājiem maršrutā Dridža ezers  – Ota ezers – Ārdava ezers– Dubnas upes izteka – Lejas ezers -  Cārmaņa ezers – Jazinka ezers – Velnezers.  Grūtības sagādā laivu pārvietošana no Cārmaņa ezera uz Jazinkas ezeru  - (200 m) Raģeļu ciemā (Grāveru pagasts), kur atrodas unikālā, ainaviskā vietā uzceltā Raģeļu katoļu baznīca. Lai nodrošinātu maršruta funkcionēšanu, tiks izvietota viena laipa Cārmaņa ezerā un otra Jazinkas ezerā. Tā ir vienīgā kājām ejamā vieta visa maršruta garumā. Trešā laipa tiks uzstādīta Karpa ezerā, no tās sāksies maršruts laivotājiem – Karpa ezers - Cirīša Hes ūdenskrātuve - Tartakas upe.  

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 5388,92,  ELFLA finansējums ir EUR 4625,73 (90%), z/s “Kaparlauki” finansējums 763,19 EUR.

Projekts atbalstīts „Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 

Vairāk informācijas:

Z/s “Kaparlauki”

pārvaldnieks Ainārs Streļčs

 
      Atpakaļ