122457

4. kārtā iesniegti 20 projekti
19.10.2017


Š.g. 18. oktobrī noslēdzās LEADER projektu konkursa 4. kārta. Iesniegti 20 sabiedriskā labuma projekti. Kopējā pieprasītā summa - 247 407.41 EUR. Rīcībā 2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” iesniegti 6 projekti, savukārt rīcībā 2.2. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” - 14 projekti.

Pateicamies visiem projektu pretendentiem par cītīgu un pacietīgu darbu projektu izstrādē! Projektu idejas un vajadzības ir dažādas. Līdz 18. novembrim projektus izvērtēs Krāslavas rajona partnerības vērtēšanas komisija. Atbalstītie projekti tiks nodoti tālākai izvērtēšanai LAD Dienvidlatgales RLP.  Vēlam veiksmi ikvienam pretendentam.  

LEADER atklāta projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 4. kārta bija izsludināta no š. g. 18. septembra līdz 18. oktobrim aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, kuras ietvaros paredzēts izveidot jaunu un sakārtot esošo publisko infrastruktūru, atjaunot kultūras objektus, kā arī dažādot sabiedriskās aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem.

Izsludinātā kopējā summa – 181 149,01 EUR. 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

•  rīcībā 2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” - 50 000 EUR;

•     rīcībā 2.2. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” – 10 000 EUR .

Maksimālā atbalsta intensitāte 90 %. 

 
      Atpakaļ